Skip to main content
 

TID(Y)UP

Nasleduj plast od zdroja k moru: Tisa-Dunaj integrovaný akčný plán na zníženie znečistenia riek plastmi.

O PROJEKTE:

Napriek pokrokovým cieľom EÚ v oblasti odpadového hospodárstva a jeho recyklácie, štúdie naznačujú prítomnosť znečistenia plastmi a mikroplastmi v riekach strednej a východnej Európy. Z hľadiska kvality vody je výzvou zabrániť tejto novej hrozbe. Z tohto dôvodu je hlavným cieľom projektu Tid(y)Up znížiť znečistenie vôd plastmi a týmto spôsobom zlepšiť kvalitu vody v rieke Tisa a dolnom úseku rieky Dunaj.

Tento cieľ plánuje projekt dosiahnuť:

– zvyšovaním povedomia kľúčových aktérov a verejnosti v tejto oblasti
– zlepšením spolupráce medzi zainteresovanými stranami
– vývojom inovatívnych nástrojov pre lepší manažment vôd

Špecifické ciele:

 1. Zlepšenie kvality vody stanovením základov pre harmonizované protokoly merania mikro- a mikroplastového znečistenia riek a podporovaním zmien v právnych predpisoch na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
 2. Zníženie plastového odpadu v rieke Tisa a jej prítokoch zapojením miestnych komunít a osôb s rozhodovacími právomocami prostredníctvom implementácie, testovania a hodnotenia prenosných nadnárodných akcií.
 3. Dosiahnutie spoločného povedomia o znečistení vodných tokoch plastmi šírením výsledkov projektu a vyvolaním zmien v postojoch cieľových skupín.

 

Novinkou projektu je, že poskytuje nástroje, údaje a hodnotenie rôznych použitých metodík na pochopenie zdrojov, povahy a rizík kontaminácie tokov; a poskytuje praktické príklady možných opatrení a legislatívnych riešení na miestnej aj nadnárodnej úrovni.

 

Kľúčovou úlohou je zhromaždenie všetkých potrebných informácií, zvýšenie povedomia o príslušných aktéroch a poskytnutie praktických nástrojov na vytváranie aktívnych, spolupracujúcich komunít v boji proti kontaminácii tokov plastovým odpadom a prispievať k práci štátnej vodnej správy s cieľom zlepšovania kvality vody tým, že budú poskytnuté vstupné údaje pre nadchádzajúcu revíziu Plánu riadenia oblasti povodia Dunaja.

Partneri:

 1.  Filmjungle.eu Society, Maďarsko (Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely Egyesület) – hlavný partner
 2.  Association of Environmental Enterprises, Maďarsko
 3. Institute of Oceanology – Bulgarian Academy of Science, Bulharsko
 4. Asociatia Multisalva, Rumunsko
 5. Universität für Bodenkultur Wien, Rakúsko
 6. Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o., Slovensko
 7. General Directorate of Water Management, Maďarsko

 

IPA II partner:

 1. Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Srbsko

 

ENI partneri:

 1. For the nature and environmental protection – PAPILIO, Ukrajina
 2. Agency of Regional Development Cross Border Cooperation “Transcarpathia” of Zakarpatska Oblast Council, Ukrajina

 

Asociovaní partneri:

 1. Serbian Environmental Protection Agency – SEPA, Srbsko
 2. Global Water Partnership Central and Eastern Europe, Slovensko
 3. SLOVAK WATER MANAGEMENT ENTERPRISE state enterprise, Slovensko
 4. Ministry of Foreign Affairs and Trade, Maďarsko
 5. North Hungarian Water Directorate, Maďarsko
 6. Upper Tisza Regional Water Directorate, Maďarsko
 7. International Comission for the Protection of the Danube River – ICPDR, Rakúsko
 8. Centre „EcoResource“, Ukrajina
 9. Public Organisation Ekosphera, Ukrajina
 10. Danube River Basin Directorate, Bulharsko
 11. Satu Mare County Administrative-Territorial Unit, Rumunsko

Trvanie projektu:

01/07/2020 – 31/12/2022

Financovanie projektu:

 • Projekt je financovaný z Dunajského nadnárodného programu.

VÝSTAVA FLEX:

Odpad v riekach: Čo s tým?

Výstava zaujala mnoho okoloidúcich.

upcyklovane vyrobky

Plastové karabíny z odpadu.

upcyklovane vyrobky

Plastové pravítko z odpadu.

KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM