Skip to main content
 

KLIMATICKÁ ZMENA

Klimatická zmena je jedna z nosných tém, ktoré riešime v rámci našich projektov. V rámci toho vzniklo viacero užitočných materiálov, akými je Zelený katalóg, ktorý slúži ako ako inšpirácia pre revitalizáciu zariadení a areálov. Takisto sme vypracovali interaktívne mapy, ktoré znázorňujú očakávané zvýšenie priemernej ročnej teploty v Košickom kraji. Projekty, týkajúce sa klimatickej zmeny:

CLIMADAM

Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukrajinský prihraničný región ...

OSA

Cieľom je zlepšiť informovanosť obyvateľov Slovenska o negatívnych dôsledkoch zmeny klímy ...

ADAPTAČNÁ STRATÉGIA NA KLIMATICKÚ ZMENU V KOŠICKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI

Cieľom projektu je zvýšiť kapacitu Košického kraja adaptovať sa na očakávanú zmenu klímy cez vypracovanie ...

ZIP

Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia ...

URBIPROOF

Zvýšenie odolnosti miest a obcí v územnom plánovaní ...

V rámci projektu OSA (Ochráňme Sa Adaptáciou) vznikli brožúrky, ktoré stručne popisujú očakávaný vplyv klimatickej zmeny na rôzne oblasti života.

Príručka Zvyšovanie odolnosti mestských oblastí

Dokumentárny (vzdelávací) film o klimatickej zmene a možnostiach adaptácie:

KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM