Skip to main content

Už dlhšie internetom kolujú obrázky mŕtvych morských živočíchov, ktorých usmrtil odpad v mori či oceáne. Znepokojúcejšie sú však mikroplasty, ktoré jeme a vdychujeme, a teda sa táto problematika týka aj nás, ľudských bytostí. Mikroplasty sa stali naším neviditeľným nepriateľom, ktorý sa nachádza vo svetových oceánoch (aj v arktickom ľade).

Výskumy tiež ukazujú, že sa nám do tela týždenne dostáva 5g mikroplastov, čo predstavuje veľkosť kreditnej karty (Plastic Soup Foundation). Podľa posledných výskumov v Holandsku majú mikroplasty v organizme vplyv na plodnosť, no môžu spôsobovať aj rakovinu či hormonálne poruchy, zaznelo na záverečnej konferencii projektu Tid(y)Up.

Tomas de Groote z organizácie River Cleanup na konferencii upozornil aj na to, že zbieranie odpadu z prírody nie je riešenie. Napriek tomu táto aktivita napomáha zlepšovať povedomie o odpadoch, vďaka čomu je verejnosť vnímavejšia k odpadu v okolí, čo už riešením čiastočne je.

Tomas de Groote, River Cleanup
de-Groote_River Cleanup - cleanup

Rieka v africkom štáte Kamerun. Jedna z 5 najznečistenejších riek v Afrike. Denne z tejto rieky dokážu dobrovoľníci River Cleanup vyzbierať aj 1000 kg odpadu.

Odborníci sa jednoznačne zhodujú na tom, že v boji s odpadom je potrebné vykonať viac. Často chýbajú legislatívne kroky – komunikácia s obcami a samosprávami, no nemenej dôležité je vzdelávať deti a mládež, ktorá je našou budúcnosťou.

Projekt Tid(y)Up

Dva roky výskumnej, environmentálnej, vodohospodárskej, legislatívnej, inovačnej aj kreatívnej práce v kancelárii aj v teréne

21 organizácií zo 7 krajín počas uplynulých 2 rokov spolupracovalo na projekte, ktorý sa venuje znečisteniu na riekach Dunaj a Tisa. Dokopy za projekt sa nám podarilo z rieky vyloviť 18 ton odpadu, realizovali sme promo aktivity na zlepšenie povedomia o odpade a takisto vypracovali príručku s odporúčaniami, ako môžeme prispieť k čistejšiemu životnému prostrediu. Naše slovenské čistenia rieky od odpadu sme za pomoci stovky dobrovoľníkov zorganizovali dva krát na rieke Bodrog, ktorá sa ďalej vlieva do Tisy.

Pozornosť verejnosti v košickom Kulturparku si získala netradičná výstava s názvom Plastový odpad: Čo s ním?, ktorá pozostávala z lodných kontajnerov. Za víkend upútala stovky návštevníkov, ktorí si mohli prísť vyrobiť vlastné pero, pravítko či iný výrobok z recyklovaného plastu.

upcyklovane vyrobky

Plastové pravítko z odpadu

Plastové karabíny z odpadu

Odpad v riekach: Čo s tým?

Výstava zaujala mnoho okoloidúcich

Diskusie v rámci národného a regionálneho okrúhleho stola prispeli k spoločným odporúčaniam na zníženie množstva odpadu, novým impulzom a spoluprácam na úrovni samospráv, SVP, š.p., environmentálnych a dobrovoľníckych organizácií. Diskutujúci sa zhodli, že na zlepšenie povedomia o znečistení prostredia sa dá ísť dvomi spôsobmi: cez školy (edukáciou detí) a miestne samosprávy (z pozície starostu).

V rámci tohto projektu vznikla aj príručka Znižovanie odpadu a uhlíkovej stopy, ktorá obsahuje praktické tipy, ako prispieť k redukcii odpadu, ktorý po nás ostáva. Existuje aj online mapa znečistenia povodia rieky Tisa.

Nenechajme to plávať

Napriek ukončeniu projektových aktivít (a tým aj financovania týchto činností) by sme nemali túto tému nechať plávať. Doba rozkladu plastu sa odhaduje na 25 – 450 rokov. Odpad nepozná geografické hranice a sám od seba nezmizne. Jeho výskyt vo voľnej prírode ďaleko presahuje tony smetí, ktoré stihnú vyzbierať dobrovoľnícke organizácie. Hoci projekt končí, veríme, že sme našimi aktivitami zlepšili povedomie o odpade a prispeli k novým spoluprácam, ktoré budú naďalej pokračovať. Výskyt odpadu je komplexným globálnym problémom a preto musíme v boji proti odpadu spolupracovať, či už na lokálnej alebo medzinárodnej úrovni.

Projekt je financovaný z Dunajského nadnárodného programu.

#dtptidyup #interregtidyup