Skip to main content
 

Ukončené projekty

IDES

Projekt je zameraný na podporu systémov duálneho vzdelávania v inštitúciách OVP alebo iných možných typoch škôl ...

KROK

Projekt sa zameriava na spoluprácu samosprávy mesta Užhorod s verejnosťou a zástupcami mimovládneho sektora s cieľom zvýšiť úroveň...

IWB LABS

Projekt IWB-Labs je zameraný na sektor poľnohospodárstva a potravinárstva...

RETHINK

Podporiť využívanie jestvujúcich inovácií odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v oblasti udržateľného regionálneho rozvoja a OVP...

KREAREG – KREATÍVNY KOŠICKÝ REGIÓN

Cieľom projektu KREAREG je zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných ARR Košice, n. o. verejnosti a miestnym aktérom ...

HOBO – Život medzi riekami Hornád a Bodrog

Výnimočnosť regiónu Tokaj spočíva vo vhodnosti pre pestovania viniča v súzvuku klímy a pôdy...