Skip to main content
 

ROSIE

ZODPOVEDNÉ A INOVATÍVNE MSP V CENTRÁLNEJ EURÓPE

O PROJEKTE:

Projekt ROSIE sa zameriava na zlepšenie zručností podnikateľov a inovačných aktérov zameraných na podporu zodpovedných inovácií v podnikoch. V rámci projektu sa budú tiež vyvíjať a testovať nástroje a školenia s cieľom zlepšiť schopnosť zodpovedne zavádzať inovácie.

Čiastkové ciele:

 • Posilniť schopnosť inovačných aktérov podporovať malé sa stredné podniky pri rozvoji stratégií zodpovedných inovácií.
 • Posilniť schopnosť malých a stredných podnikov rozvíjať a uplatňovať stratégie zamerané na zodpovedné inovácie
 • Posilniť politické rámce pre inovácie v strednej Európe prostredníctvom integrácie zodpovedných inovácií do politík a programov

Partneri:

 • Vedúci partner:
  • Špeciálna agentúra obchodnej komory (Forlì-Cesena Special Agency of the Chamber of Commerce of Forlì-Cesena (CISE)) – IT

   

  Projektoví partneri:

  • Prvá maďarská asociácia zodpovedných inovácií – HU
  • Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice – SK
  • České centrum pre vedu a spoločnosť – CZ
  • Inovačné centrum Bautzen – DE
  • Obec Nova Gorica – SI
  • Obchodná a priemyselná komora Slovinsko – SI
  • Mesto Šibenik – HR
  • Inštitúcia pre rozvoj kompetencií, inovácií a špecializácie Zadarskej župy – HR
  • Innovhub SSI – IT
  • Lubelskie vojvodstvo – PL

   

  Asociovaní partneri:

  • Košický samosprávny kraj – SK
  • Ministerstvo regionálneho rozvoja a EÚ fondov – HR
  • Okres Bautzen – DE
  • Metropolita Miláno – IT
  • Liberecký kraj – CZ

Pracovné balíky:

Nástroje a budovanie kapacít pre zodpovedné inovácie
Hlavným cieľom balíka je zabezpečiť prvotnú výmenu informácií a budovanie schopností inovačných aktérov ohľadom nástrojov zodpovedných inovácií a porozumieť potrebám zodpovedných inovácií.

Cestovná mapa zodpovedných inovácií
Hlavným cieľom balíka je spojiť sa s miestnymi zainteresovanými stranami za účelom získať vstupy a spätnú väzbu o miestnych potrebách a očakávaniach týkajúcich sa zodpovedných inovácií. V rámci tohto balíka budú rozvíjané miestne stratégie zodpovedných inovácií a plánované konkrétne opatrenia, politiky a iniciatívy zamerané na MSP na podporu šírenia a implementácie zodpovedných inovácií. Výstupom balíka budú integrované stratégie a plány do komplexných dokumentov (Cestovné mapy zodpovedných inovácií).

Pilotné projekty
Cieľom je otestovať návrhy obsiahnuté v prvej cestovnej mape zodpovedných inovácií s vybranými MSP.

Doba realizácie projektu:

01/07/2017 – 30/06/2020

Informačný seminár projektu Rosie
KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM