Skip to main content
 
 

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY V KARPATOCH

O PROJEKTE:

Projekt sa zameriava na zlepšenie alternatívnej mobility v cieľových regiónoch zakarpatskej Ukrajiny a Košického kraja s dopadom na obe krajiny.

Hlavný cieľ projektu:
Zvýšiť kvalitu prírodného a urbanizovaného prostredia a tým prispieť k zvýšeniu kvality života obyvateľov cieľových regiónov.

Špecifické ciele:
Zaviesť stále modálne zmeny v spôsoboch mobility vedúce k zníženiu používania osobných áut  v prospech udržateľnejších foriem dopravy v ukrajinských a slovenských mestách.
Zvýšiť rozsah a kvalitu publicity alternatívnych a udržateľnejších foriem mobility a oceniť – posilniť aktivity samospráv v tejto  oblasti.

Zdroj financovania:

Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina

Partneri projektu:

FORZA : Mrs. Lesya Loyko Shvabska str., 51a (4th floor), 88018, Uzhhorod,

Trvanie projektu:

Január 2010 – December 2012

Aktivity:

Projekt sa realizuje v 3 pracovných  balíkoch :

PB 1 : Organizácia súťaže stálych opatrení

1.1.  Návrh formy a dizajnu súťaže

1.2.  Príručka najlepších praktík

1.3.  Organizácia a hodnotenie súťaže

1.4.  Organizácia ocenení samospráv

 

PB 2 : Organizácia  kampane ETM v SR a UA   prioritne – vybrané oblasti /regióny)

2.1.  Príprava komunikačných nástrojov

2.2.  Info Semináre pre samosprávy

2.3.  Organizácia kampane 16. – 22. september

2.4.  Hodnotiaci seminár po kampani

PB 3 :  Manažment projektu

3.1.  Porady tímov (UA , SK)

3.2.  Portál podujatia www.tyzdenmobility.sk

3.3.  Monitoring a reporting

3.4.  Záverečná konferencia (UA)

Výstupy projektu:

  • Charty podujatia 2011 a 2012-02-20
  • Príručky pre miestnych organizátorov 2011 a 2012
  • Príručka najlepších praktík
  • Tematické opatrenia 2011 a 2012
  • Prepozície súťaže trvalých opatrení
  • Vizáulne a promo  predmety, letáky, tričká, rollupy, reflexky

www.tyzdenmobility.sk

KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM