Skip to main content
 

Ukončené projekty

SMARTMUSEUM

SmartMuseum ako spôsob prezentácie kultúrneho dedičstva...

CINEMA

Kreatívny priemysel pre nové mestské ekonomiky v Dunajskom regióne ...