Skip to main content
 

LAND4CLIMATE

Inovatívne prírode blízke opatrenia pre rizikové oblasti súvisiace so zmenou klímy

O PROJEKTE:

Projekt sa zameriava na vývoj inovatívnych riešení v oblasti dopadu a adaptácii na zmenu klímy. Zaoberá sa tematikou zvyšovania odolnosti zmeny klímy najmä v oblastiach, kde sa vyskytujú extrémne hydrometeorologické javy, akými sú povodne, suchá alebo extrémne teploty v mestách.

Cieľom projektu je zvýšiť odolnosť krajiny a sídiel prostredníctvom podpory zavádzania riešení založených na prírode (NBS – nature based solutions), ktorých využívanie je stále v počiatočnom štádiu. Existujú tri dôvody oneskoreného zavádzania týchto riešení to praxe:

Riešenia založené na prírode potrebujú viac pôdy ako technické opatrenia

Investície sa často zameriavajú len na verejné pozemky, pozemky v súkromnom vlastníctve však majú obrovský potenciál pre zvyšovanie odolnosti voči zmene klímy

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je spoločne navrhnúť a uplatniť riešenia založené na prírode pri súkromných pozemkoch pre rizikové oblasti, najmä spojené s extrémnymi hydrometeorologickými udalosťami, ako sú povodne, suchá a horúčavy v mestách. Ide o 6 oblastí v Rakúsku, Česku, Nemecku, Taliansku, Rumunsku a na Slovensku. Na Slovensku budeme realizovať prírode blízke opatrenia na rieke Roňava, ktorá sa počas extrémnych prívalových zrážok zvykne vylievať z koryta.

Čiastkové ciele:

 • Identifikácia príčin a vzťahov klimatických rizík a riešení založených na prírode a následne budú efektívne rozvrhnuté
 • Rozvíjanie biznis modelov za účelom implementovania legitímnych a spravodlivých stratégií pozemkovej politiky pre riešenia založené na prírode na súkromných pozemkoch
 • Umožnenie replikovania modelov a „upscalingu“

Partneri:

Vedúci partner:

 • TECHNISCHE UNIVERSITAT DORTMUND (TUDO) – Nemecko

Projektoví partneri:

 • RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN – Nemecko
 • DEN INSTITUTE – Belgicko
 • KREIS EUSKIRCHEN – Nemecko
 • AGENTÚRA NA PODPORU REGIONÁLNEHO ROZVOJA KOŠICE
 • UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNE V USTI NAD LABEM (UJEP) – Česko
 • ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA DI BOLOGNA (UNIBO) – Taliansko
 • UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN (BOKU) – Rakúsko
 • ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH – Nemecko
 • AMT DER STEIERMARK LANDESREGIERUNG (STMK) – Rakúsko
 • AMT DER BURGENLANDISCHEN LANDESREGIERUNG (BGLD) – Rakúsko
 • MVO ĽUDIA A VODA KOŠICE
 • UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA – Rumunsko
 • ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT – Rumunsko
 • MESTO KRASNA LIPA – Česko
 • SPRAVA NARODNIHO PARKU CESKE SVYCARSKO – Česko
 • ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERISTA – Taliansko

Trvanie projektu:

48 mesiacov (09/2023 – 08/2027)

Financovanie:

Spolufinancované Európskou úniou z programu Horizon Europe

PROJEKTOVÉ STRETNUTIE V DORTMUNDE

VÝZVA NA SPOLUPRÁCU: REVITALIZÁCIA POVODIA ROŇAVY

Povodie rieky Roňavy zažíva čoraz častejšie suchá a povodne. Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. a Ľudia a Voda o.z. hľadajú partnerov na realizáciu riešení, ktoré pomôžu čeliť týmto klimatickým výzvam. Viac o podmienkach výzvy a možnostiach prihlásenia sa dočítate v článku:

ČASTÉ SUCHÁ A INTENZÍVNE POVODNE: HĽADÁME PARTNEROV NA REVITALIZÁCIU POVODIA ROŇAVY

KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM