Skip to main content
 

CIRCOTRONIC

Nadnárodná sieť obehových laboratórií pre elektrické a elektronické zariadenia

O PROJEKTE:

Digitalizácia hospodárstva, spoločnosti a nášho každodenného života výrazne prispieva k nárastu výroby elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Zároveň má takáto výroba vážne negatívne environmentálne a klimatické vplyvy, ktoré vyplývajú z používania materiálov, chemikálií, vypúšťania emisií znečisťujúcich ovzdušie a skleníkových plynov. Okrem toho sa často stretávame s zastarávaním produktu (navrhovanie produktov s umelo obmedzenou životnosťou), technickou zastaranosťou (staršie verzie produktu sa nedodávajú, čo núti ľudí kupovať náhradu) alebo marketingom vyvolanou zastaranosťou (ktorá u ľudí vzbudzuje dojem, že produkt začínajú vnímať ako staromódny). To všetko vytvára rýchlo rastúci odpadový reťazec elektrických a elektronických zariadení, na ktorý reaguje projekt Cicotronic, zameraný na cirkulárnu ekonomiku.

Ciele projektu:

 • podporovať udržateľný rast transformáciou výroby elektrozariadení v strednej Európe smerom k obehovým procesom, hodnotovým reťazcom, produktom a službám, ktoré efektívne využívajú zdroje,
 • minimalizovať negatívne vplyvy, ktoré vznikajú pri používaní materiálov a znečisťujúcich látok pri výrobe elektrozariadení, ale aj minimalizovať odpady vznikajúce po skončení ich životnosti,
 • navrhnúť politický rámec a implementovať opatrenia politiky obehového hospodárstva na podporu obehovej výroby EEZ a navrhnúť nakladanie s elektro-odpadom ako zdrojom

Partneri:

Projekt realizuje 12 partnerov zo 6 krajín z oblasti podpory podnikania, akademickej obce, tvorby politík a regionálneho rozvoja:

Vedúci partner:

 • Obchodná komora Slovinska (Chamber of Commerce and Industry of Slovenia) – SI

Projektoví partneri:

 • Chamber of Commerce and Industry of Slovenia LP Slovenija (SI)
 • ELVEZ, Manufacture of cable harnesses and processing of plastic, d.o.o. PP Slovenija (SI)
 • Slovenian Tool and Die Development Centre PP Slovenija (SI)
 • Emilia-Romagna Region PP Italia (IT)
 • t2i – Technology transfer and innovation PP Italia (IT)
 • Bavarian Research Alliance PP Deutschland (DE)
 • Technical University of Kosice PP Slovensko (SK)
 • The Agency for the Support of Regional Development Košice PP Slovensko (SK)
 • Business Upper Austria – Upper Austrian business agency Ldt PP Österreich (AT)
 • Vienna University of Technology PP Österreich (AT)
 • Association Media Dizajn PP Polska (PL)
 • Elektryka Morska Sp. z o.o. PP Polska (PL)

Asociovaní partneri:

 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (SI)
 • ECOLOGICON GmbH (DE)
 • Technische Universität München (DE)
 • Bundesministerium für Klimaschutz, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (AT)
 • Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Venezia Rovigo (IT)
 • Dom Skandynawski (PL)
 • Akademia Sztuki w Szczecinie, Wydział Wzornictwa (PL)
 • Košický samosprávny kraj (SK)

Trvanie projektu:

36 mesiacov (03/2023 – 02/2026)

Financovanie:

Spolufinancované Európskou úniou z programu INTERREG STREDNÁ EURÓPA 2021-2027

KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM