Skip to main content
 
 

SmartMuseum

Spôsob prezentácie kultúrneho dedičstva

O PROJEKTE:

Projekt Smartmuseum je medzinárodný projekt, kde v spolupráci s Maďarskom a Ukrajinou chceme docieliť propagovanie cieľových historických miest. V našom prípade ide o tri múzeá v Košickom kraji.

V rámci tohto projektu pribudnú digitálne interaktívne prvky v:

1. Zemplínskom múzeu v Michalovciach
2. Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove
3. Letohrádku Dardanely v Markušovciach

Názov projektu :

SmartMuseum ako spôsob prezentácie kultúrneho dedičstva

Operačný program:

Program cezhraničnej spolupráce  ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014-2020

Špecifické ciele projektu:

  1.              Zabrániť zničeniu objektu historického dedičstva –  Národnej historickej pamiatky zo 14. -16. storočia – hradu Palanok v Mukačeve (UA);
  2.              Zvýšiť turistickú atraktivitu cieľových historických a kultúrnych pamiatok na SK, UA a HU;
  3.               Propagovať cieľové historické miesta pomocou efektívnych marketingových nástrojov a cezhraničnou spoluprácou

Partneri projektu:

Hlavný partner:

  • Mimovládna organizácia „Užhorod – XXI. Storočie “ (YadroLab), Ukrajina

 

Partneri projektu:

  • Mukačevské historické múzeum, Ukrajina
  • Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o., Slovensko
  • Košický samosprávny kraj, Slovensko (zastupuje 3 múzea Košického kraja – Zemplínske múzeum v Michalovciach, Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove a Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi)
  • Múzeum Panónske Mora, Maďarsko
  • Správcovstvo hradu Füzér, Maďarsko

Trvanie projektu:

09/2019 – 08/2021

Aktivity:

Skupina aktivít 1: Inteligentné riešenia pre múzeá

UA: Animované filmy „Príbehy hradu Palanok“; HU: Štandardné a 3D digitálne exponáty, Miskolc; Inteligentné aplikácie, zámková maketa, grafika a výskumy na zámku Fuzer

Skupina aktivít 2: Smart / Chytré  expozície

UA: „História hradu Mukačevo“; SK: „Príbehy tónov – múzeum hudobných nástrojov už nebude tichým múzeom“; „Dejiny stredovekej architektúry Zemplínskej župy, Trebišov“; „Príbehy osôb viazaných na kaštieľ“, Michalovce; HU: „Múzeum Panónskeho mora“ Miskolc

Skupina aktivít 3: Marketing a propagácia cezhraničnej spolupráce

Vzdelávacie a informačné aktivity pre zamestnancov zapojených múzeí; Online cezhraničná platforma kultúrneho dedičstva; Vzájomná prezentácia partnerských múzeí; Propagačné videá promujúce cieľové múzea;  Promo tour pre masmédia

Skupina aktivít 4: Rekonštrukčné práce na hrade Palanok

Rozsiahlou investičnou časťou projektu je rekonštrukcia hradu v Mukačeve, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie historické objekty strednej Európy.

Školenie pre pracovníkov múzeí:

KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM