Skip to main content

Informácie pre dobrovoľníkov

Prihlásiť sa je možné v registračnom formulári na tomto odkaze do 15.06.2022.
Organizátori negarantujú ubytovanie a stravu pri prihlásení sa po termíne.

Odpad sa bude zberať dvoma spôsobmi: z vody a z pevniny. Odpad sa bude už pri zbere triediť do troch kategórií: PET fľaše, sklo a kovy, komunálny odpad.

Prihlásení dobrovoľníci budú mať zabezpečené ubytovanie v 2 alebo 3 posteľovej izbe (z kapacitných dôvodov nie sú možné samostatné izby), stravu (3x denne) a pitný režim.

Prosíme dobrovoľníkov o prinesenie si vlastnej fľaše (do ktorej bude možné si priebežne dopúšťať vodu). Dôvodom je redukovanie ďalšieho zbytočného odpadu z PET fliaš.

Taktiež pripomíname dobrovoľníkom kvôli vyšším teplotám priniesť si opaľovací krém, pokrývku hlavy a repelent.

Trasa čistenia:

Program podujatia

Streda, 22.06.2022

Viničky

18:00 príchod účastníkov, registrácia

19:00 večera v penzióne Zlatá putňa

19.45 privítanie zo strany organizátorov, inštruktáž, predstavenie účastníkov a diskusia o tom, čo možno očakávať v nasledujúce dni

Štvrtok, 23.06.2022

Viničky

Zemplín

 

Ladmovce

Streda nad Bodrogom

07.30 raňajky, distribuovanie sendvičov na obed

08.30 autobusový presun do obce Zemplín, miestni dobrovoľníci čistia priamo v katastroch obcí pozdĺž rieky (Svätá Mária, Somotor, Zemplín, Ladmovce)

09.00 distribuovanie kanoí a ďalšieho vybavenia, inštruktáž k zberu odpadu

12.00 vylodenie na móle v Ladmovciach a suchý obed, časť ľudí odchádza triediť odpad

najneskôr o 14.30 príchod k výtokovému kanálu v Strede nad Bodrogom, vyloženie člnov, triedenie odpadu,

16.00 presun autobusom do Viničiek

19.00 večera

Piatok, 24.06.2022 

Viničky

Streda nad Bodrogom

 

 

Borša

07.30 raňajky, distribuovanie sendvičov na obed

08.30 autobusový presun do Stredy nad Bodrogom a v prípade potreby dokončenie triedenia odpadu, miestni dobrovoľníci čistia priamo v katastroch obcí pozdĺž rieky (Streda nad Bodrogom, Viničky, Borša, Klin nad Bodrogom)

najneskôr o 09.00 inštruktáž k zberu, nalodenie pri výtokovom kanáli v Strede nad Bodrogom, zber odpadu

najneskôr o 11.30 príchod do Borše, vyloženie odpadu, triedenie odpadu

Miestny program/starostka obce Borša

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu.

Projekt Tid(y)Up je medzinárodný environmentálny projekt pod vedením hlavného partnera z Maďarska, kde sa v spolupráci s ostatnými zahraničnými partnermi snažíme znížiť znečistenie vôd plastmi a týmto spôsobom zlepšiť kvalitu vody v rieke Tisa (rieka Bodrog je jej prítokom) a dolnom úseku rieky Dunaj.

#dtptidyup #interregtidyup