Skip to main content
 

Ukončené projekty

ELDORA

Cieľom projektu je posilniť kľúčové zručnosti a zručnosti mladých ľudí v poslednom ročníku škôl ...

SUNRISE

Udržateľné využívanie prírodných zdrojov v malých podnikoch ...

ROSIE

Projekt ROSIE sa zameriava na zlepšenie zručností podnikateľov a inovačných aktérov zameraných na podporu zodpovedných inovácií v podnikoch ...

COGITA

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. sa 10. mája 2012 zúčastnila medzinárodnej konferencie o zodpovednom podnikaní...