Skip to main content

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 
 

ERNEST

Európska výskumná sieť pre udržateľný cestovný ruch.

O PROJEKTE:

Projekt ERNEST rieši problematiku trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu prostredníctvom koordinácie a spolupráce medzi regionálnymi výskumnými programami v oblasti udržateľného turizmu. V rámci tejto platformy jednotlivé regióny zapojené do projektu zdieľajú a stavajú na výskumnej práci, ktorá prebieha na regionálnej úrovni, a prostredníctvom výmeny skúsenosti a cez realizáciu spoločných aktivít prispievajú produktívnejšej a efektívnejšej spolupráce v oblasti udržateľného turizmu.

Hlavné ciele projektu:

 • výmena informácií a poznatkov o regionálnych štruktúrach a výskumných programov
 • identifikácia v rámci výskumných programov, tých prvkov, ktoré súvisia so sociálným dialógom a meraním dopadu cestovného ruchu;
 • definovať a realizovať spoločné výskumné činnosti v oblasti trvalo udržateľného cestovného ruchu na základe spoločných potrieb, najmä sústredením sa na vzdelávanie, výmenu informácií a hodnotenie na medziregionálnej úrovni;
 • financovanie spoločného medziregionálnej výskumu trvalo udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom spoločných výziev na financovanie;
 • podporovať efektívnu regionálnu a medziregionálnu spoluprácu, vrátane verejného a súkromného sektora;
 • definovať spoločné dlhodobé stratégie v súlade s politikou EÚ o trvalo udržateľnom rozvoji

Partneri projektu:

Hlavný partner:

Regione Toscana (IT)

Partneri projektu:

 • Cité de la Culture et du Tourisme Durable (FR);
 • Basque Government – Industry, Commerce and Tourism Department (ES)
 • Prefecture of Ilia (GR); South-East Regional Development Agency (RO)
 • Govern de les Illes Balears (ES);
 • Regional Development Agency of North Hungary (HU);
 • South West Tourism (UK);
 • Danish Forest and Nature Agency, Nord Zealand (DK);
 • Generalitat de Catalunya (ES);
 • Conseil Régional d’Aquitaine (FR);
 • Regione Emilia Romagna (IT);
 • The Agency for the Support of Regional Development Kosice (SK);
 • Regione del Veneto (IT);
 • Visit Wales (UK)

Trvanie projektu:

09/2008 – 09/2012

Aktivity projektu:

Vrámci projektu ERNEST sú 3 konkrétne pracovné balíčky určená pre výmenu informácií, definovanie a vykonávanie spoločných činností financovania nadnárodného výskumu, a 4 horizontálne pracovné balíčky, ktoré zabezpečia efektívnu  projektovú koordináciu, správne implementované projektové riadenie, šírenie informácií o projekte, identifikácia a zapojenie potenciálnych nových partnerov.

Pracovné balíčky:

 • WP1 – Koordinácia
 • WP2 – Výmena informácií
 • WP3 – Definícia, príprava a realizácia spoločných aktivít
 • WP4 – Implementácia spoločnej výzvy na medzinárodný/regionálny výskum
 • WP5 – Komunikácia
 • WP6 – Identifikácia a zapojenie nových partnerov
 • WP7 – Manažment projektu

Výstupy projektu:

Očakávaný dopad  projektu ERNEST:

 • Zvýšená koordinácia regionálnych výskumných programov v oblasti trvalo udržateľného cestovného ruchu;
 •  Rozvoj vzájomného učenia a výmeny medzi partnermi;
 • Podpora a nástroje pre partnerov projektu pri spoločných úlohách  v oblasti trvalo udržateľného cestovného ruchu;
 • Podpora cestovného ruchu a vylepšená podpora pre výskumné programy v partnerských regiónoch v dôsledku výmeny informácií a osvedčených postupov;
 • Efektívna spolupráca medzi projektovými partnermi a ďalšími zainteresovanými stranami, za účelom vykonávania medziregionálnych spoločných výziev;
 • Šírenie cieľov projektu a výsledkov na regionálnej, národnej a európskej úrovni
KLIMATICKA ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM