IDES

Projekt je zameraný na podporu systémov duálneho vzdelávania v inštitúciách OVP alebo iných možných typoch škôl.

KLIMATICKA ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM

Popis projektu:

Projekt je zameraný na podporu systémov duálneho vzdelávania v inštitúciách OVP alebo iných možných typoch škôl.

Zavádzanie duálneho vzdelávacieho systému a identifikácia jeho kvality

Číslo projektu:

2019-1-SK01-KA202-060776

Špecifické ciele projektu:

 • Projekt je zameraný na podporu systémov duálneho vzdelávania v inštitúciách OVP alebo iných možných typoch škôl.

Hlavný cieľ:

 • posilniť kľúčové praktické zručnosti mladých ľudí počas ich štúdia na stredných odborných školách (inštitúcie OVP) a po ukončení štúdia, aby boli konkurencieschopnejší a lepšie pripravení na trh práce, s cieľom lepšie využívať miestne ľudské zdroje, zvýšiť hospodársky rozvoj vidieckych oblastí a zabrániť úniku mozgov.

Prekážky rozvoja duálneho systému:

  • nedostatočné povedomie potenciálnych žiakov OVP o výhodách duálneho vzdelávania a z toho prameniaci slabý záujem o štúdium
  • legislatívne prostredie, ktoré postupne vylepšuje podmienky na vstup všetkých zainteresovaných do duálneho systému

Výstupy:

 • IO1: Porovnávacia analýza duálnych systémov vzdelávania v zapojených krajinách a odporúčaniapre tvorcov politík na zlepšenie systému (špecificky pre jednotlivé zapojené krajiny) založené na výsledkoch analýzy.Zodpovedný partner: Lotyšský inštitút odborného vzdelávaniaIO2: Komunikačná stratégia zameraná na potenciálnych študentov škôl odborného vzdelávania a prípravy a na firmy, ktoré sa môžu zapojiť do systému duálneho vzdelávania. 

  Zodpovedný partner: Rzeszowská regionálna rozvojová agentúra

   

  Súčasťou sú pilotné komunikačné nástroje:

  Videá s príkladmi dobrej praxe fungujúceho duálneho systému vzdelávania (3 promo videá za zapojenú krajinu)

  Zodpovedný partner: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice

  Krátka brožúra o duálnom systéme vzdelávania s praktickými príkladmi (so špecifikami danej krajiny, resp. regiónu)

  Zodpovedný partner: Slovinská obchodná komora

Mobility pre zamestnancov škôl:

Zameranie na výmenu skúsenosti v témach:

Téma Remeslá

Téma Strojníctvo, metalurgia, automotive, agro-mechanizácia

Téma Ekonómia, IKT

Téma Služby, tlač

Partnerstvo:

Vedúci partner:

Košický samosprávny kraj

 

Ďalší partneri:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spolka Akcyjna (Rzeszowská reg. rozvojová agentúra)

Gospodarska Zbornica Slovenije (Slovinská obchodná komora )

Valsts Izglitibas Satura Centrs (Lotyšský inštitút odborného vzdelávania)

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.