IDES

Zavádzanie duálneho vzdelávacieho systému a identifikácia jeho kvality

O PROJEKTE:

Projekt je zameraný na podporu systémov duálneho vzdelávania.

Hlavný cieľ: posilniť kľúčové praktické zručnosti mladých ľudí počas ich štúdia na stredných odborných školách (inštitúcie OVP) a po ukončení štúdia, aby boli konkurencieschopnejší a lepšie pripravení na trh práce, s cieľom lepšie využívať miestne ľudské zdroje, zvýšiť hospodársky rozvoj vidieckych oblastí a zabrániť úniku mozgov.

Číslo projektu:

2019-1-SK01-KA202-060776

Prekážky rozvoja duálneho systému:

    • nedostatočné povedomie potenciálnych žiakov OVP o výhodách duálneho vzdelávania a z toho prameniaci slabý záujem o štúdium
    • legislatívne prostredie, ktoré postupne vylepšuje podmienky na vstup všetkých zainteresovaných do duálneho systému

Výstupy:

  • IO1: Porovnávacia analýza duálnych systémov vzdelávania v zapojených krajinách a odporúčaniapre tvorcov politík na zlepšenie systému (špecificky pre jednotlivé zapojené krajiny) založené na výsledkoch analýzy.Zodpovedný partner: Lotyšský inštitút odborného vzdelávaniaIO2: Komunikačná stratégia zameraná na potenciálnych študentov škôl odborného vzdelávania a prípravy a na firmy, ktoré sa môžu zapojiť do systému duálneho vzdelávania. Zodpovedný partner: Rzeszowská regionálna rozvojová agentúraSúčasťou sú pilotné komunikačné nástroje:Videá s príkladmi dobrej praxe fungujúceho duálneho systému vzdelávania (3 promo videá za zapojenú krajinu)Zodpovedný partner: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja KošiceKrátka brožúra o duálnom systéme vzdelávania s praktickými príkladmi (so špecifikami danej krajiny, resp. regiónu)Zodpovedný partner: Slovinská obchodná komora

Mobility pre zamestnancov škôl:

Zameranie na výmenu skúsenosti v témach:

Téma Remeslá

Téma Strojníctvo, metalurgia, automotive, agro-mechanizácia

Téma Ekonómia, IKT

Téma Služby, tlač

Partnerstvo:

Vedúci partner:

Košický samosprávny kraj

Ďalší partneri:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spolka Akcyjna (Rzeszowská reg. rozvojová agentúra)

Gospodarska Zbornica Slovenije (Slovinská obchodná komora )

Valsts Izglitibas Satura Centrs (Lotyšský inštitút odborného vzdelávania)

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.

ČLÁNKY K PROJEKTU:

kick off meeting IDESIDESVZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
1. marca 2020

PROJEKT IDES – KICK OFF MÍTING

Projekt IDES je zameraný na podporu systémov duálneho vzdelávania v inštitúciách OVP alebo iných možných typoch škôl. Stretnutia sa zúčastnili všetci projektový partneri, a to…
2021ČLÁNKYIDESVZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
16. júla 2021

PROJEKT IDES: DRUHÉ MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE

Medzinárodný projekt IDES (Introduction of Dual Education System and Identification of its Quality) reaguje na nedostatok praxe na školách a podporuje systém duálneho vzdelávania. V…
prax počas covidu2022ČLÁNKYIDESVZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
17. februára 2022

DUÁLNE VZDELÁVANIE POČAS PANDÉMIE

Ako sa s touto prekážkou popasovali školské inštitúcie v Košickom kraji? Odborné školy zapojené do projektu IDES sa počas poslednej online aktivity (školenie na tému potravinárstva, poľnohospodárstva…