Skip to main content
 

Ukončené projekty

LAST MILE

Udržateľná mobilita pre poslednú míľu v turistických regiónoch ...

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY V KARPATOCH

Kreatívny priemysel pre nové mestské ekonomiky v Dunajskom regióne ...

ACCESS2MOUNTAIN

Udržateľná mobilita a cestovný ruch v citlivých oblastiach Álp a Karpát ...

VIA REGIA PLUS

Projekt VIA REGIA PLUS je zameraný na implementáciu kľúčových oblastí Územnej rozvojovej stratégie vypracovanej v rámci predchádzajúceho projektu ED-C III Via Regia ...

TOKAJ JE LEN JEDEN

Cieľom projektu TOKAJ JE LEN JEDEN je zvýšiť kvalitu života obyvateľov regiónu TOKAJ tým, že všetok potenciál regiónu bude optimálne zhodnotený ...

KARPATSKÁ TURISTICKÁ CESTA II

Hlavným cieľom projektu Karpatská turistická cesta je zvýšiť úroveň rozvoja cezhraničného turizmu v Karpatskom regióne ...

ERNEST

Projekt ERNEST rieši problematiku trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu prostredníctvom koordinácie a spolupráce medzi regionálnymi ...

KARPATSKÁ TURISTICKÁ CESTA

Hlavným cieľom projektu Karpatská turistická cesta je zvýšiť úroveň rozvoja cezhraničného turizmu v Karpatskom regióne ...

LAST MILE COVID-19

V mnohých regiónoch sa cestovný ruch zastavil, čím sa znížil počet cestujúcich a následne sa obmedzili aj linky verejnej dopravy...