Skip to main content

Nadmerná produkcia odpadu, nelegálne skládky a odpad vo voľnej prírode už dlhodobo predstavujú globálny problém. V súčasnosti sa vyprodukuje o 322 miliónov ton viac plastov ako v roku 1950. Až desatina z tohto množstva skončí v mori ako odpad. Problém plastového znečistenia sa však netýka iba oceánov a morí – odpad je možné v značnej miere nájsť aj v európskych riekach.

Národný okrúhly stôl

Národný okrúhly stôl je podujatie v rámci projektu Tid(y)Up, zamerané na odpad, odpad v prírode a jeho minimalizáciu. Ide o odborné prezentácie na témy čistenia riek od odpadu v rámci dobrovoľníctva, ako SVP, š.p. rieši problém odpadov v tokoch riek, ale dozvedieť sa môžete aj o odpadovom hospodárstve na Slovensku a o problémoch odpadového hospodárstva v samosprávach.

Program:

Prednášajúci:

Ing. Eva Kolesárová (SVP) odprezentuje tému SVP, š.p. a riešenie odpadov v tokoch riek
Peter Gallovič (spoločnosť E.P.A. spol. s.r.o. environmentálne poradenstvo) bude prednášať na tému Odpadového hospodárstva na Slovensku

Jana Nékyová (spoločnosť ENVI-CARE GR, s.r.o. environmentálne riešenia) bude hovoriť o problémoch odpadového hospodárstva v samosprávach
Ladislav Stupák (Save Nature by Čivas) porozpráva o dobrovoľníkoch a zbere odpadu

Druhá časť programu je zameraná na spoločné diskusie a riešenie otázok v oblasti odpadového hospodárstva. Pozrieme sa na to, čo môžeme urobiť pre to, aby výskyt odpadu v prírode bol menší.

Zaujíma Vás téma odpadov? Príďte si vypočuť viac a zapojiť do diskusií na národnom okrúhlom stole 11.10.2022 o 9:00 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

REGISTRÁCIA NA PODUJATIE

V rámci tohto projektu sme organizovali aj regionálny okrúhly stôl, o ktorom si môžete prečítať v tomto článku.

Ladislav Stupák z organizácie Save Nature by Čivas

Účastníci stretnutia regionálneho okrúhleho stola v rámci projektu Tid(y)Up

Diskusia pri stole

Veríme, že rozbehnuté spolupráce prispejú k čistejším riekam (nielen) na východnom Slovensku. Prostredie na život máme len jedno a preto dúfame, že spoločnými silami sa nám bude dariť si ho chrániť.

Cover photo credits: Róbert Neméti

Projekt Tid(y)Up je medzinárodný environmentálny projekt pod vedením hlavného partnera z Maďarska, kde sa v spolupráci s ostatnými zahraničnými partnermi snažíme znížiť znečistenie vôd plastmi a týmto spôsobom zlepšiť kvalitu vody v rieke Tisa (rieka Bodrog je jej prítokom) a dolnom úseku rieky Dunaj.

#dtptidyup #interregtidyup