Skip to main content

Boj proti plastovému odpadu

Plast je odolný, pevný a pružný materiál. Keď však skončí v prírode ako odpad, výsledkom je jeho postupný rozpad na malé kúsky, z ktorých vznikajú mikroplasty. Tie sa dostávajú aj do pôdy a vody. Doterajšie výskumy naznačujú, že mikroplasty môžu negatívne vplývať na jednotlivé zložky životného prostredia i na organizmy v nich žijúce vrátane ľudskej populácie.

Na problém s výskytom odpadu v riekach reaguje jeden z našich projektov s názvom Tid(y)Up. Hlavnou aktivitou bude preto čistenie rieky Bodrog a jej okolia, kde sa nachádza viacero znečistených lokalít.

Táto environmentálna akcia sa uskutoční koncom júna, dňa 23.06.2022 a potrvá do nasledujúceho dňa 24.06.2022 v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., – Správa povodia Bodrogu. Čistiť od odpadu sa bude v blízkosti prihraničných obcí: Svätá Mária, Somotor, Zemplín, Ladmovce, Viničky, Borša, Klin nad Bodrogom a Streda nad Bodrogom.

Triedenie vyzbieraného odpadu aj čistenie z kajakov

Špecifikum tejto akcie je fakt, že vyzbieraný odpad budú dobrovoľníci následne triediť na sklo a kovy, PET fľaše a komunálny odpad. Toto environmentálne podujatie bude špeciálne aj v tom, že odpad sa bude zberať dvoma spôsobmi: z vody a z pevniny. Jedna skupina dobrovoľníkov bude zbierať odpad z kajakov na miestach, kde sa ostatní dobrovoľníci už nedostanú, zatiaľ čo druhá skupina bude čistiť prírodu v blízkosti rieky.

Prihlásiť sa je možné v registračnom formulári na tomto odkaze do 15.06.2022.

Podrobnejší program akcie a informácie pre dobrovoľníkov budú aktualizované na tomto odkaze.

Táto aktivita však nemôže ostať jednorazovou záležitosťou a preto veríme, že čistenie rieky Bodrog naštartuje mnohé ďalšie iniciatívy najmä na lokálnej úrovni.

Vidíme sa pri Bodrogu 23.6.2022 – 24.6.2022.

Čístenie rieky Bodrog, september 2021

Projekt Tid(y)Up je medzinárodný environmentálny projekt pod vedením hlavného partnera z Maďarska, kde sa v spolupráci s ostatnými zahraničnými partnermi snažíme znížiť znečistenie vôd plastmi a týmto spôsobom zlepšiť kvalitu vody v rieke Tisa (rieka Bodrog je jej prítokom) a dolnom úseku rieky Dunaj. V projekte Tid(y)Up bol vyvinutý celý súbor nástrojov na znižovanie odpadu. Príručky, plagáty a prezentácie sú k dispozícii zadarmo.

#dtptidyup #interregtidyup