Skip to main content
 

Zelený katalóg

Je zostavený ako inšpirácia pre revitalizáciu zariadení a areálov v pôsobnosti KSK, ale aj mimo nej. Prináša návrhy opatrení na úpravu mikroklímy v dotknutom území.

Tento katalóg pristupuje k opatreniam v skupinách podľa toho, ako dokážu eliminovať jednotlivé negatívne vplyvy zmeny klímy v krajine aj urbánnom prostredí. Tento prístup je zvolený preto, aby boli viditeľné nielen jednotlivé opatrenia a ich dopady, ale tiež vzájomné synergické efekty medzi krajinným a urbánnym prostredím aj medzi opatreniami navzájom.

K STIAHNUTIU TU

Aké opatrenia prináša Zelený katalóg?

OPATRENIE B) OCHLADENIE VODOU

OPATRENIE E) TLMENIE SLNEČNÉHO ŽIARENIA