Skip to main content

Takmer polovica komunálneho odpadu vyprodukovaného na Slovensku stále končí na skládkach odpadov. Existencia skládok spôsobuje zvýšenú prašnosť, ekologickú a ekonomickú ujmu pre danú lokalitu, znečistenie pôdy, vody a ovzdušia. Na problém s výskytom odpadu v riekach reaguje mnoho pravidelných iniciatív neziskových organizácií, ktoré sa venujú ochrane životného prostredia.

Košice a okolie

Zdroj: FB

Organizácia Save nature by Čivas vo svojom voľnom čase upratuje a likviduje čierne skládky a smetiská. Desiatky dobrovoľníkov sa chystajú čistiť prírodu v nasledovných lokalitách:

3.marec – Zber odpadu v obci Čečejovce
11.marec – Zber odpadu v MČ Košice Juh
25.marec – Zber odpadu v MČ Ťahanovce

Čistenie Čermeľského údolia

Čermeľské údolie.
Zdroj: Detskazeleznica.sk

Pred začiatkom sezóny sa zamestnanci Detskej železnice poprechádzajú Čermeľským údolím spolu s dobrovoľníkmi s cieľom vyzbierať odpad. Táto lokalita sa bude čistiť popri trati v úseku 5 km. V rámci zberu odpadu bude dobrovoľníkom poskytnutý aj voľný lístok na železničku.

15.4. o 9:00
Prihlasovanie do 10.4. na kezeleznica@gmail.com
VIAC INFO O ČISTENÍ

Iniciatíva „Spoločne pre Zemplínsku šíravu“

Zemplínska Šírava
Zdroj: Pixabay.com

Slovenský rybársky klub v spolupráci s obcou Zalužice takisto organizuje čistenie odpadu na brehoch Zemplínskej šíravy.

Začiatok čistenia bude priamo v obci Zalužice, v blízkosti kostola.

Predpokladaný čas ukončenia akcie o 15:00 hod. Prineste si so sebou akékoľvek pracovné rukavice. Vrecia na odpad zabezpečí organizátor a odvoz odpadu obec Zalužice.

15.4. od 6:30
VIAC INFO O ČISTENÍ
cistenie rieky Bodrog

Čístenie rieky Bodrog, september 2021