Skip to main content
 
 

Last Mile C-19

Udržateľná mobilita v turistických regiónoch v dobe Covid-19

O PROJEKTE:

Covid-19 výrazne ovplyvnil aj dopravu a cestovanie. Kríza vážne zasiahla mnohé z identifikovaných systémov flexibilnej dopravy:

(1) Neochota používať verejnú dopravu: ľudia viac začali využívať automobilovú dopravu, aby minimalizovali riziko infekcie

(2) Zmenená mobilita cestovného ruchu: opatrenia týkajúce sa COVID-19, najmä obmedzenia pohybu, mali obrovský vplyv na cestovanie a rekreáciu. V mnohých regiónoch sa cestovný ruch zastavil, čím sa znížil počet cestujúcich a následne sa obmedzili aj linky verejnej dopravy. Naopak, zvýšil sa záujem o miestny turizmus, čo vytvára potrebu individuálnej dopravy alebo aj problém s parkovaním.

(3) Zmenené modely mobility: Flexibilné systémy dopravy sa môžu stať po covide ešte prioritnejšími, napr. obnova verejnej dopravy tam, kde najviac utrpela.

 

Popis projektu:

Spolu s ďalšími krajinami budeme hľadať nové riešenia v oblasti udržateľnej dopravy a cestovného ruchu, špeciálne ušité na  aktuálnu kovidovú dobu. V rámci tohto rozšírenia projektu si 6 partnerov z 5 rôznych regiónov (AT,BG,ES,LU,SK) budú vymieňať informácie o dopadoch kovidu na ich regióny a následne sa z toho budú vyvodzovať nové riešenia.

Každý región bude analyzovať status quo svojich flexibilných systémov dopravy a vplyvy covid-19. Tieto analýzy budú prediskutované na regionálnej úrovni a tiež sa budú analyzovať príklady dobrej praxe ako obnoviť systémy flexibilnej dopravy. Tri medziregionálne stretnutia a jedna študijná návšteva poskytnú ďalšie možnosti diskusie o týchto poznatkoch a identifikovania opatrení, ktoré pomôžu čeliť kríze a zotaviť sa z nej.

Tento projekt je realizovaný v úzkej spolupráci s odborom dopravy KSK. Je financovaný z fondov EÚ (Interreg Europe).

Partneri projektu:

• Environment Agency Austria, Rakúsko (Hlavný partner)

• East Tyrol Regional Management, Rakúsko

• Club „Sustainable Development of Civil Society“ – Club SDCS, Bulharsko

• Government of Catalonia, Španielsko

• Upper Sûre Nature Park, Luxembursko

Trvanie projektu:

Október 2021 – September 2022

Dobré príklady v Košickom kraji:

Letný turistický autobus

Cieľom letného autobusu je posilniť ponuku verejnej osobnej dopravy a dopravných spojení v turisticky významnom regióne Slovenský raj & Spiš.
Premáva počas víkendov a sviatkov júla a augusta z mesta Spišská Nová Ves cez obec Smižany, turistické centrum Čingov, obce Spišské Tomášovce, Spišský Štvrtok a Hrabušice s turistickými strediskami Podlesok a Píla cez sedlo Kopanec až do Dobšinskej Ľadovej Jaskyne, Stratenej a Dediniek, ako aj spiatočným smerom.

VIAC INFORMÁCIÍ (V EN)

Ľadový expres

Mimoriadny turistický vlak Ľadový expres premával každú sobotu v júli a auguste zo železničnej stanice v Košiciach do stanice Červená Skala a späť.
Nástup, resp. výstup bol možný po celej trase v zastávkach/staniciach: Košice – Kysak – Margecany – Gelnica – Nálepkovo – Mlynky – Dedinky – Stratená – Dobšinská ľadová jaskyňa – Telgárt, penzión – Červená Skala a opačne.

Zdroj: TASR – František Iván

VIAC INFORMÁCIÍ V EN

Medziregionálna súhrnná informácia o účinkoch COVID-19 na flexibilné dopravné systémy:

Záverečná konferencia

konferencia Last Mile

Projekt Last Mile je financovaný v rámci programu Interreg Europe z fondov EÚ.

KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM