Skip to main content
 
 

Last Mile C-19

Udržateľná mobilita v turistických regiónoch v dobe Covid-19

O PROJEKTE:

Covid-19 výrazne ovplyvnil aj dopravu a cestovanie. Kríza vážne zasiahla mnohé z identifikovaných systémov flexibilnej dopravy:

(1) Neochota používať verejnú dopravu: ľudia viac začali využívať automobilovú dopravu, aby minimalizovali riziko infekcie

(2) Zmenená mobilita cestovného ruchu: opatrenia týkajúce sa COVID-19, najmä obmedzenia pohybu, mali obrovský vplyv na cestovanie a rekreáciu. V mnohých regiónoch sa cestovný ruch zastavil, čím sa znížil počet cestujúcich a následne sa obmedzili aj linky verejnej dopravy. Naopak, zvýšil sa záujem o miestny turizmus, čo vytvára potrebu individuálnej dopravy alebo aj problém s parkovaním.

(3) Zmenené modely mobility: Flexibilné systémy dopravy sa môžu stať po covide ešte prioritnejšími, napr. obnova verejnej dopravy tam, kde najviac utrpela.

 

Popis projektu:

Spolu s ďalšími krajinami budeme hľadať nové riešenia v oblasti udržateľnej dopravy a cestovného ruchu, špeciálne ušité na  aktuálnu kovidovú dobu. V rámci tohto rozšírenia projektu si 6 partnerov z 5 rôznych regiónov (AT,BG,ES,LU,SK) budú vymieňať informácie o dopadoch kovidu na ich regióny a následne sa z toho budú vyvodzovať nové riešenia.

Každý región bude analyzovať status quo svojich flexibilných systémov dopravy a vplyvy covid-19. Tieto analýzy budú prediskutované na regionálnej úrovni a tiež sa budú analyzovať príklady dobrej praxe ako obnoviť systémy flexibilnej dopravy. Tri medziregionálne stretnutia a jedna študijná návšteva poskytnú ďalšie možnosti diskusie o týchto poznatkoch a identifikovania opatrení, ktoré pomôžu čeliť kríze a zotaviť sa z nej.

Tento projekt je realizovaný v úzkej spolupráci s odborom dopravy KSK. Je financovaný z fondov EÚ (Interreg Europe).

Partneri projektu:

• Environment Agency Austria, Rakúsko (Hlavný partner)

• East Tyrol Regional Management, Rakúsko

• Club „Sustainable Development of Civil Society“ – Club SDCS, Bulharsko

• Government of Catalonia, Španielsko

• Upper Sûre Nature Park, Luxembursko

Trvanie projektu:

Október 2021 – September 2022

KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM