Skip to main content
 

VIDEA

KLIMATICKÁ ZMENA

Čo robiť?

Úvodné video stručne naznačuje problematiku klimatickej zmeny, ale hlavne prečo je potrebné niečo robiť

KLIMATICKÁ ZMENA

Tepelné ostrovy

Oproti vidieku je v meste o 3 – 6°C teplejšie, a v noci dokonca aj o 12°C. Prečo takýto jav vzniká? Ako je možné ho utlmiť? Načo je dobrá voda a zeleň?

KLIMATICKÁ ZMENA

Poľnohospodárstvo

Vedeli ste, že najúrodnejšiu časť z pôdy často odnáša voda? Pri nesprávnej orbe totiž dažďová voda odplavuje najúrodnejšiu hornú vrstvu pôdy.

KLIMATICKÁ ZMENA

  • Zadržiavanie dažďovej vody

Dažďová voda je v niektorých mestách odpadom, za ktorý platíme stočné. Vody bude stále menej, preto stojí za to zamyslieť sa, ako vodu racionálne využiť.

KLIMATICKÁ ZMENA

Voda v lese

Dažďová voda je v niektorých mestách odpadom, za ktorý platíme stočné. Vody bude stále menej, preto stojí za to zamyslieť sa, ako vodu racionálne využiť.

KLIMATICKÁ ZMENA

Zbytočné odpady

Odpad nepredstavuje len environmentálny problém, ale aj hospodársku stratu. Aj keď sa podiel skládkovaného odpadu znížil, celková hmotnosť odpadu na obyvateľa Slovenska stále rastie.

KLIMATICKÁ ZMENA

  • Ako kúriť a chladiť

Byty už bude treba aj chladiť. Ako? S čo najmenšou spotrebou energie… Tepelné čerpadlá netvoria len teplo, ale aj chlad.

KLIMATICKÁ ZMENA

Doprava

Po energetike a priemysle je doprava tretím najväčším producentom skleníkových plynov.

KLIMATICKÁ ZMENA

Na poliach

Verili by ste, že aj poľnohospodárstvo si žiada inovácie? Niektoré môžu znížiť emisie skleníkových plynov.

KLIMATICKÁ ZMENA

    • Význam vody pre našu klímu

Film naznačuje expozíciu zmene klímy, poskytnuté sú informácie o citlivosti na zmenu klímy (vlastnostiach územia) a dopade zmeny klímy.

SUNRISE

    • Film – Využitie miestnych zdrojov

Čo sú miestne zdroje, čomu by mohli pomôcť, prečo sú najzaujímavejšie v chudobnejších oblastiach? Film poskytne niekoľko odpovedí na tieto otázky.

Viac info o projekte: TU

SUNRISE

Reportáž o projekte SUNRISE

Stručná informácia o obsahu a výsledkoch projektu zameraného na podporu miestnych zdrojov

Viac info o projekte: TU

BIOENERGIA KARPÁT

Film – Ako využiť bioenergiu

Inštruktážny film o výhodách a nevýhodách jednotlivých obnoviteľných zdrojov energie. Film obsahuje základné informácie, ktoré môžu pomôcť pri rozhodovaní o investícii.

Viac info o projekte: TU

IWB Labs

  • Príbehy úspešných podnikateľov

Rozhovory s manažérmi úspešných firiem v agro a potravinárskom sektore.

Krátke info o projekte: TU

Popis príbehov úspešných podnikateľov a ďalšie príbehy z iných krajín: TU