Skip to main content

Viac ako 80 dobrovoľníkov z rôznych miest východného Slovenska sa zapojilo vo štvrtok a piatok do čistenia rieky Bodrog a jej okolia v okrese Trebišov. Výsledkom sú desiatky vriec s vyzbieraným odpadom, ktorý sa už počas zberu triedil na plast, sklo, kovy a komunálny odpad.

Skupinky účastníkov zberali odpad z kanoe a tiež peši z pevniny v blízkosti rieky. Okrem množstva PET a sklenených fliaš bolo z hladiny Bodrogu vytiahnuté vrece s plienkami, pneumatiky, piecka, sada hliníkových príborov, stavebný materiál či kartón cigariet z Ukrajiny. Takisto dobrovoľníci objavili okolo desať topánok či hračky, napríklad plastové lego, bábiku či gumené prasiatko. Ďalej sa našli aj zvyšky mŕtvych zvierat vo vreci, ktoré by mohli byť nebezpečné vzhľadom na možnú kontamináciu vody a tiež mŕtvu sliepku či srnku uviaznutú v bahne. Vyzbieraný odpad sa v oba dni triedil na PET fľaše, kovy, sklo, a komunálny odpad.

Za dva dni sa za pomoci dobrovoľníkov podarilo vyzbierať neuveriteľných 12 obrovských vriec (bigbagov) so zmiešaným komunálnym odpadom, 14 vriec s PET fľašami a 5 vriec obsahujúcich sklo a kovy. Informáciu o presných množstvách budeme aktualizovať v tomto článku.

čistenie rieky Bodrog
vrecia s odpadom
odpad z rieky

Čistenie prebiehalo v blízkosti prihraničných obcí Svätá Mária, Somotor, Zemplín, Ladmovce, Viničky, Borša, Klin nad Bodrogom a Streda nad Bodrogom. Štvrtkové čistenie začalo v obci Zemplín a pokračovalo cez Ladmovce do Stredy nad Bodrogom. V nasledujúci deň sa odpad zbieral na trase od Stredy nad Bodrogom až do Borše.

Podujatie bolo zorganizované v spolupráci so Správou povodia Bodrogu Trebišov (SVP) a Splavujeme.sk v rámci projektu Tid(y)Up, ktorý je financovaný z Dunajského nadnárodného programu.

cistenie rieky Bodrog
vyzbierany odpad

Viac fotiek nájdete na našom facebooku.

zbieranie odpadu
triedenie odpadu

Projekt Tid(y)Up je medzinárodný environmentálny projekt pod vedením hlavného partnera z Maďarska, kde sa v spolupráci s ostatnými zahraničnými partnermi snažíme znížiť znečistenie vôd plastmi a týmto spôsobom zlepšiť kvalitu vody v rieke Tisa (rieka Bodrog je jej prítokom) a dolnom úseku rieky Dunaj.

#dtptidyup #interregtidyup