Skip to main content
 

SPRÁVNA A DOZORNÁ RADA

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov vymenovalo členov Správnej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.

Kontakty a viac informácii o členoch Správnej a Dozornej rady nájdete na tomto odkaze.

SPRÁVNA RADA:

Ing. Ján Kokarda

Michal Rečka

Ing. Jozef Želinský

DOZORNÁ RADA:

RNDr.  Martin Smrčo

Predseda Dozornej rady

Ing. Pavol Bečarik

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský