2020CLIMADAM

SPOLUPRÁCA S UKRAJINOU: PROJEKT CLIMADAM

Na problematiku klimatickej zmeny a jej zmiernenie reaguje náš nový projekt CLIMADAM, ktorý vznikol v rámci cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou. Projekt je cielený na posilnenie slovensko-ukrajinskej inštitucionálnej spolupráce. Špecifikum projektu CLIMADAM je…
Terézia Paňková
1. februára 2021