Skip to main content

Adaptácia na klimatickú zmenu a obnova poškodenej krajiny sa dotýka všetkých sfér života. Mladých ľudí sa klimatická zmena dotkne viac, pretože sa dožijú čias, kedy najhorším prejavom klimatickej zmeny nebude len sťažená lyžovačka. Už dnes sa klimatická zmena negatívne prejavuje vlnami horúčav, povodňami, zosuvmi pôdy, či suchom.

Neznamená to, že máme len smutne čakať. Existuje mnoho riešení, ako klimatickú zmenu spomaliť a súčasne sa na ňu pripraviť.

Súťaž pre stredoškolákov Košického kraja na tému klimatická zmena

Košický samosprávny kraj spolu s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. vyhlasuje súťaž pre študentov stredných škôl v Košickom kraji s poetickým názvom Voda nad zlato.

Študenti vždy mali nápady, ako robiť veci lepšie ako predošlá generácia. V rámci súťaže Voda nad zlato oceníme, ak sa tieto nápady podarí preniesť na papier a zaslať vo forme projektu. Pošlite nám svoj projekt s pozitívnym dopadom na okolie, na životné prostredie, na zadržiavanie vody, biodiverzitu a na klímu.

Projekty sa môžu  týkať napríklad zadržiavania dažďovej vody zo striech, parkovísk, ktorá dnes odteká kanalizáciou preč a potom chýba napríklad verejnej zeleni (technická úprava zvodov, založenie dažďovej záhrady). Témou stále je zlepšenie stavu a množstva zelene v mestách a obciach (vysadené listnaté stromy v lete tienia, ale v zime pustia do okien slnko), ale aj vytváranie a obnova mokradí. Najmä v mestách je potrebné zlepšovanie podmienok pre biodiverzitu – viac druhov rastlín, viac druhov hmyzu (zakladanie kvitnúcich plôch, hmyzích hotelov). Možností na projekty a zlepšenia je oveľa viac.

Zapojiť sa môžete, ak ste študentský tím zo strednej školy v Košickom kraji (max. 6 členov + pedagóg).

Víťaz získa príspevok 1000,- € pre školu na realizáciu súťažného projektu. Prvé až tretie miesto: prekvapenie pre členov tímov.

Projekt musí byť doručený na adresu Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. Strojárenská 3, 040 01 Košice (sprostredkovateľská organizácia) alebo mailom na adresu sutaz@arr.sk do 22.11.2023.

Tipy na projekty v rámci súťaže Voda nad zlato

Problémy súvisiace s klimatickou zmenou, ku ktorým vieme hľadať riešenia aj na miestnej úrovni:

  • Nedostatok vody, dlhotrvajúce sucho
  • Strata biodiverzity (chýba hmyz, vtáctvo, je narušená rovnováha)
  • Narastajúce teploty
  • Erózia pôdy
  • Zrýchľujúce sa prúdenie vzduchu

Čo sa dá robiť na miestnej úrovni, napríklad na školskom pozemku (príklady):

Opatrenia na zadržiavanie vody

Zeleň a biodiverzita

Svoj projekt musíte prispôsobiť podmienkam, kde ho chcete realizovať. Iniciatíve a kreativite (nápadu prísť s inou témou) sa medze nekladú. 

Veríme, že mladým nie je jedno v akom prostredí žijú, a že sa k nemu chcú správať lepšie ako predošlé generácie.

Dokumenty k stiahnutiu:

Súvisiaci článok:

2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Projekty sa môžu  týkať napríklad zadržiavania dažďovej vody zo striech či parkovísk, ktorá odteká kanalizáciou preč, no neskôr chýba verejnej zeleni. Témou môže byť aj zlepšenie stavu a množstva zelene v mestách a obciach či zlepšovanie podmienok pre rastliny alebo hmyz prostredníctvom zakladania kvitnúcich plôch alebo hmyzích hotelov. Projekt musí byť doručený na adresu Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. alebo mailom na adresu sutaz@arr.sk do 22.11.2023. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na stránke https://www.arr.sk/voda-nad-zlato-2023/ […]

trackback

[…] Projekty musia byť doručené na adresu Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. alebo mailom na adresu sutaz@arr.sk do 22.11.2023. Všetky potrebné informácie sú na stránke https://www.arr.sk/voda-nad-zlato-2023/. […]