Skip to main content

Zmena klímy je jedným z najnaliehavejších problémov, ktorým ľudstvo čelí. Vyžaduje globálnu spoluprácu a rôzne prístupy na zmiernenie a adaptáciu klimatickej zmeny. Preto sa mestá a kraje celosvetovo snažia o zavádzanie prírode blízkych riešení (z anglického ‚nature-based solutions‘ – NBS). K nim radíme napríklad zelené strechy a steny, komunitné záhrady ale aj nádrže na zachytávanie zrážkovej vody či zachovanie a obnova remízok. Aj v Košickom kraji dokážeme nájsť viacero inšpiratívnych projektov, ktoré patria medzi prírode blízke opatrenia.

Zelená strecha v Spišskej Novej Vsi

Zelená strecha v dnešnej dobe už nie je žiadnou novinkou. Stala sa súčasťou viacerých budov a teší sa obľube aj na Slovensku. Namiesto bežných strešných materiálov na nich nájdeme rôzne druhy vegetácie, ako sú tráva, kvety, kry a dokonca aj stromy. Špeciálne navrhnutý substrát umožňuje ich rast a rozvoj na streche.

Stredná priemyselná škola technická v Spišskej Novej Vsi sa tiež radí k inštitúciám, ktoré majú zelenú strechu. Okrem takejto strechy vznikli na škole aj dažďové záhrady, jazierko v átriu a zelené steny. Betóny a asfalt nahradila zeleň a študenti si tak môžu oddýchnuť v unikátnych priestoroch školy s vodozádržnými opatreniami.

Dažďové záhrady v Košickom kraji

Dažďové záhrady predstavujú jeden zo spôsobov, ako udržať vodu zo zrážok v krajine. Zachytávajú dažďovú vodu zo striech či chodníkov, voda tak prirodzene vsiakne a nedochádza k zbytočnému odvodňovaniu krajiny.

Od roku 2019 začal v areáloch stredných škôl v Košickom regióne postupne pribúdať tento druh záhrad. Len v roku 2021 sa kraju podarilo vybudovať viac ako 50 vodozádržných opatrení vo všetkých kútoch kraja, vďaka čomu sa do prírody vrátilo vyše 5,5 milióna litrov vody. Podľa KSK by v tomto roku malo celkovo pribudnúť 30 dažďových záhrad v Košickom kraji.

Mesto Košice a zelené riešenia

Mesto Košice tiež reaguje na zmenu klímy v rámci svojich projektov. Ako uviedla počas konferencie o zmene klímy Adriana Šebešová, v súčasnosti je realizovaných viacero projektov mesta. V realizácii je sedem projektov parkových plôch a vnútroblokov. Takisto sa inštaluje treeparker systém, ktorý umožňuje nielen zachytávať dažďovú vodu, vytvoriť priestor pre korene ale tiež vytvorí priestor, ktorý sa dá využiť napríklad pri parkovaní. V dlhodobom horizonte má v Košiciach vzniknúť aj desať nových parkov s ochladzovacou funkciou, či obnova Mlynského náhonu.

Projekt LAND4CLIMATE

Na prírode blízke riešenia sa zameriame aj v projekte LAND4CLIMATE, kde budeme realizovať prírode blízke opatrenia v povodí rieky Roňava, ktorá sa počas extrémnych prívalových zrážok zvykne vylievať z koryta. Slovensko patrí medzi jednu zo 6 krajín Európy, ktorá bude v projekte zavádzať tieto opatrenia a spoločne budovať odolnosť krajiny. V projekte sa najprv budú zbierať údaje a bude sa mapovať oblasť povodia rieky a následne sa za spolupráci so zahraničnými univerzitami budú vyberať vhodné zelené riešenia. Projekt bude trvať do augusta 2027 a v v záverečnej fáze projektu budú tieto riešenia (NBS) aj realizované.