Skip to main content

V AGENTÚRE NA PODPORU REGIONÁLNEHO ROZVOJA KOŠICE, N.O. NEUSTÁLE HĽADÁME PRÍLEŽITOSTI, AKO POSILNIŤ ODOLNOSŤ KOMUNÍT VOČI DOPADOM ZMENY KLÍMY. JEDNÝM Z NAJNOVŠÍCH PROJEKTOV, DO KTORÉHO SME SA ZAPOJILI JE LAND4CLIMATE, KTORÝ SA ZAMERIAVA NA IMPLEMENTÁCIU INOVATÍVNYCH RIEŠENÍ ZALOŽENÝCH NA PRÍRODE V RIZIKOVÝCH OBLASTIACH.

STRETNUTIE PARTNEROV PROJEKTU V ČESKU

V marci 2024 sa uskutočnilo dôležité stretnutie partnerov projektu LAND4CLIMATE v Ústí nad Labem, Českej republike. Medzi účastníkmi tohto stretnutia neboli len výskumní a praktickí partneri, ale aj predstavitelia miestnych komunít a územných samospráv, ktorí v projekte zohrávajú kľúčovú úlohu.

„Stretnutie bolo dôležitým krokom vpred pre lepšie porozumenie potenciálu, ale aj prekážok na ceste k implementácii riešení založených na prírode na súkromných pozemkoch a pre začatie implementácie fyzických opatrení,“ povedali Prof. Dr. Stefan Greiving a Prof. Dr. Thomas Hartmann, koordinátori projektu na Technickej univerzite v Dortmunde (TUDO).

NÁVŠTEVA NÁRODNÉHO PARKU

Jedným z vrcholov tohto pracovného stretnutia bolo aj terénne zhodnotenie klimatických výziev a adaptácie stratégií v národnom parku České Švýcarsko.

Diskusie, ktoré sa tu odohrali, pomohli lepšie pochopiť lokálne klimatické riziká a vhodné prístupy k ich riešeniu.

Náš projektový tím si uvedomuje dôležitosť zdieľania skúseností a spolupráce s partnermi z rôznych krajín a regiónov. Sme hrdí na naše zapojenie do tohto projektu a veríme, že spolupráca s ďalšími partnermi a lokálnymi komunitami nám pomôže dosiahnuť naše ciele.

Na stretnutí boli tiež prezentované úspechy a pokroky dosiahnuté v rôznych demonštračných oblastiach projektu. Tieto prezentácie boli doplnené diskusiou o výzvach a príležitostiach pri implementácii riešení založených na prírode. V závere pracovného stretnutia účastníci vyjadrili svoj záväzok k aktívnej spolupráci a podpore implementácie inovatívnych riešení pre odolnosť voči zmene klímy.

FOTOGRAFIE

SME PRESVEDČENÍ, ŽE PROJEKT LAND4CLIMATE A ĎALŠIE PODOBNÉ INICIATÍVY BUDÚ MAŤ POZITÍVNY DOPAD NA REGIONÁLNY ROZVOJ A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Na našej webovej stránke nájdete aj mnoho ďalších informácií o projekte LAND4CLIMATE  a o úsilí Agentúry na podporu regionálneho rozvoja, ktoré vynakladáme v prospech udržateľnej budúcnosti  v rámci konkrétnych aktivít v súvislosti s klimatickou zmenou.