Skip to main content

Mukačevský hrad na západe Ukrajiny poskytol priestor na organizáciu posledného školenia pre zamestnancov múzeí v rámci projektu Smartmuseum. Projekt sa kvôli korone a vojne na Ukrajine predĺžil z dvoch na štyri roky a počas neho sa v Mukačeve pohla rekonštrukcia hradu, podarilo sa obohatiť expozície aj slovenských múzeí o rôzne atraktívne smart prvky a zrealizovať viaceré propagačné aktivity.

O projekte

Projekt Smartmuseum mal za cieľ propagovanie historických miest susediacich regiónov Ukrajiny, Maďarska a Slovenska. Do projektu boli zapojené prihraničné historické pamiatky, ako je maďarský hrad Füzér, Múzeum Ottó Hermana v Miškolci a Mukačevské historické múzeum. Slovensko malo v projekte svoje zastúpenie vďaka trom múzeám z Košického kraja: Zemplínske múzeum v Michalovciach, Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove a Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Súčasťou projektu bola aj séria cezhraničných tréningov pre pracovníkov múzeí. Počas piatich stretnutí na Slovensku, Maďarsku a na Ukrajine sa účastníci mohli vzájomne učiť jeden od druhého, budovať vzťahy, zdieľať svoje skúsenosti a získať nové informácie ohľadom propagácie historickej pamiatky.

Smart expozície

Múzeá v Košickom samosprávnom kraji boli tiež obohatené o interaktívne prvky a smart expozície. Podobné expozície vznikli aj na dvoch maďarských kultúrnych miestach a rekonštrukciou prejde hrad v Mukačeve.

V Zemplínskom múzeu v Michalovciach pribudlo vďaka projektu špeciálne osvetlenie zbierkových predmetov, virtuálne zrkadlo, dotykové obrazovky aj ozvučenie nástrojov. Návštevník múzea si vo virtuálnom zrkadle môže vyskúšať, ako by vyzeral napríklad v dobovom odeve alebo ľudovom kroji.

Návštevníci múzea v Trebišove si môžu pozrieť 3D model hradu Parič, ktorého pôvodná podoba sa nezachovala.

Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach v rámci projektu zakúpil tablety, na ktorých je nainštalovaná aplikácia s bonusovým obsahom, virtuálnou prehliadkou a zvukovou ukážkou vystavených hudobných nástrojov. Vďaka nim môže návštevník vidieť to, čo sa z dôvodu ochrany zbierky, alebo z technických dôvodov nedá priamo ukázáť.

3D model hradu v Trebišove

Virtuálne zrkadlo v Michalovciach

Tablety v Markušovciach

Zavádzanie digitálnych interaktívnych prvkov do múzeí a prvé zo série školení pre zamestnancov múzeí Košického kraja sa uskutočnilo v rámci cezhraničného projektu SMART MUSEUM (financovaný z programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina.