Skip to main content

Obehové hospodárstvo sa stáva kľúčovým konceptom v súčasnom svete, ktorý sa stretáva s narastajúcimi problémami v oblasti environmentálnej udržateľnosti a účinného nakladania s prírodnými zdrojmi. 

OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO

V podstate sa obehové hospodárstvo snaží zmeniť tradičný lineárny model „vyrobiť, použiť, vyhodiť“ na udržateľnejší model, v ktorom sa materiály a produkty navrhujú s ohľadom na ich schopnosť byť opakovane použité, opravené, recyklované alebo inak znovu využité. Hlavným cieľom tohto prístupu je minimalizovať environmentálny vplyv, ktorý vzniká v dôsledku nadmerného vyťažovania prírodných zdrojov a tvorby odpadu.

Jedným z kľúčových princípov obehového hospodárstva je presunúť pozornosť od jednorazového použitia smerom k dlhodobšiemu využívaniu produktov. To zahŕňa aj podporu návrhu produktov tak, aby boli odolné, ľahko opraviteľné a recyklovateľné. Tento prístup vytvára pre produkty dlhšiu životnosť, čím sa znižuje množstvo odpadu vytváraného ich odstránením.

V praxi môže obehové hospodárstvo znamenať viacero rôznych opatrení a zmien v rôznych odvetviach hospodárstva. Výrobné procesy môžu byť upravené tak, aby minimalizovali odpad a zvýšili možnosti recyklácie. Firmy môžu preskúmať možnosti zdieľania a opätovného využívania produktov, čím sa znižuje potreba výroby nových. Mnohí odborníci zdôrazňujú výhody obehového hospodárstva a to nielen z hľadiska environmentálnej udržateľnosti, ale aj ekonomickej efektívnosti.

Obehové hospodárstvo teda neznamená len úsporu prírodných zdrojov, ale aj tvorbu nových pracovných miest a inovácie v rámci ekonomiky. Krajiny a podniky, ktoré aktívne implementujú obehové hospodárstvo, sa môžu stať lídrami v oblasti environmentálnej udržateľnosti a zároveň získavať konkurenčnú výhodu v globalizovanom svete.

O obehovom hospodárstve možno hovoriť nielen ako o teoretickom koncepte, ale aj ako o praktickom riešení aktuálnych problémov spojených s environmentálnou udržateľnosťou a účinným využívaním zdrojov. Výzva spočíva v tom, aby sa jednotlivci, firmy a vlády angažovali v implementácii obehového hospodárstva a podporovali inovácie, ktoré povedú k udržateľnejšiemu a efektívnejšiemu hospodárstvu pre budúce generácie.

Obehové hospodárstvo predstavuje revolučný prístup k výrobe a spotrebe, ktorý sa snaží minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a efektívnejšie využívať prírodné zdroje. V snahe naplniť tieto ciele v strednej Európe vznikol inovatívny projekt s názvom CIRCOTRONIC.

CIRCOTRONIC je ambiciózny projekt s jasnými cieľmi. Jeho hlavným zámerom je podporovať udržateľný rast v oblasti výroby elektrozariadení v strednej Európe prostredníctvom transformácie smerom k obehovým procesom. Projekt sa zameriava nielen na samotný výrobný proces, ale aj na obeh hodnôt, produktov a služieb, pričom kladieme dôraz na efektívne využívanie zdrojov.

Viac o projekte CIRCOTRONIC sa dočítate tu.

PRÍKLADY Z PRAXE

V súčasnej dobe mnohé spoločnosti prechádzajú transformáciou k obehovým hospodárstvam, a niektoré z nich už úspešne integrovali prvky tohto modelu priamo do svojich výrobných procesov. Dva výrazné príklady sú spoločnosti EATON a BEKO, ktoré zaujímajú významné postavenie vo svojich odvetviach práve vďaka inováciám a aktívnemu prístupu k udržateľnosti.

EATON 

PROGRAMY PRE SPÄTNÝ ODBER A RECYKLÁCIU

Spoločnosť EATON vytvorila programy pre spätný odber a recykláciu produktov ako sú batérie, ističe, transformátory a elektromotory.

Zákazníci môžu vrátiť svoje použité produkty bezplatne alebo so zľavou. Z týchto produktov sa následne rozoberú jednotlivé komponenty, tie sa recyklujú a získava sa meď, oceľ a hliník.

OPÄTOVNÉ POUŽITIE

Produkty v dobrom stave, často s minimálnou potrebou opráv, sú opakovane využívané. Spoločnosť EATON získava diely z poškodených výrobkov.

RENOVÁCIA

EATON repasuje elektromotory a ističe s rovnakými zárukami, výrazne lacnejšie.

BEKO

Spoločnosť BEKO predstavila rad zariadení, ktoré obsahujú časti vyrobené z recyklovaných sietí, odpadu z priemyselných nití a recyklovaných plastových fliaš.

PRÁČKY

Pri výrobe bubnov do práčiek a sušičiek používajú recyklované plastové fľaše, ktoré tvoria až 10 % materiálov použitých v každom bubne.

RÚRY

Pomocou inovatívnej technológie recyklujú rybárske siete a premieňajú ich na vysokoúčinné materiály, ktoré sa používajú v plastovom dekore dverí, kryte displeja a vnútornom kryte displeja.

CHLADNIČKY A MRAZNIČKY

Diely a príslušenstvo v týchto zariadeniach sú vyrobené z biologických zdrojov, ako je  napríklad cukrová trstina, odpad z vaječných škrupín a sójový olej.

Tieto príklady jasne ukazujú, ako môže obehové hospodárstvo fungovať v praxi. Firmy, ktoré sa zaviazali k tomuto modelu nielen chránia životné prostredie, ale zároveň získavajú pozitívnu reputáciu v očiach zákazníkov a zvyšujú svoju konkurencieschopnosť na trhu.

Očakáva sa, že v budúcnosti bude obehové hospodárstvo pre firmy ešte dôležitejším aspektom. Trend smerujúci k udržateľnej výrobe a spotrebe získa na význame a spoločnosti, ktoré budú mať v tejto oblasti vedúce postavenie, budú schopné nielen minimalizovať svoj ekologický odtlačok, ale aj prosperovať v dynamickom a zmenšujúcom sa svete zdrojov.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE Z TOHTO ČLÁNKU SME ZHRNULI V LETÁKU, KTORÝ SI MÔŽETE POZRIEŤ A STIAHNUŤ TU.

 

 

CIRCOTRONIC

Nadnárodná sieť obehových laboratórií pre elektrické a elektronické zariadenia