Skip to main content

SPOZNAJTE STRATEGICKÉ PRÍSTUPY A INOVÁCIE V OBLASTI ADAPTÁCIE NA KLIMATICKÚ ZMENU, KTORÉ POMÁHAJÚ REGIÓNOM ZVLÁDAŤ VÝZVY SÚVISIACE S MENIACOU SA KLÍMOU.

PRIPOJTE SA K ODBORNÍKOM A VÝZNAMNÝM PREDSTAVITEĽOM Z OBLASTI SAMOSPRÁVY NA TEJTO DÔLEŽITEJ KONFERENCII, KDE SPOLOČNE HĽADÁME UDRŽATEĽNÉ RIEŠENIA PRE NAŠE BUDÚCE GENERÁCIE.

9. APRÍL / KINOSÁLA TABAČKA, GORKÉHO 2, KOŠICE

PROGRAM KONFERENCIE

OTVORENIE KONFERENCIE, PRÍHOVORY / 9:00-9:25

PREZENTÁCIE / 9:25-12:10

PREZENTÁCIE SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV SR

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

ZAKARPATSKÁ OBLASŤ

NARA SK – NÁRODNÁ RECYKLAČNÁ AGENTÚRA SLOVENSKO

PANELOVÉ DISKUSIE / 13:10-15:30

ROLA A ANGAŽOVANOSŤ SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV V KONTEXTE ADAPTÁCIE NA KLIMATICKÚ ZMENU A INICIATÍVY PREKRAČUJÚCE HRANICE KRAJA

INTERNÉ A EXTERNÉ PREKÁŽKY EFEKTÍVNEJ IMPLEMENTÁCIE ADAPTAČNÝCH OPATRENÍ

ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE VÝSTUPOV KONFERENCIE / 15:30-16:00

ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA PROJEKTU CLIMADAM FINANCOVANÉHO

Z GRANTOV EHP A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR

ĎALŠIE INFORMÁCIE O PROJEKTE