ELDORA / O projekte / Výstupy projektu / videá (HU) / Videá (IT) / Videá (PL) / Videá (SK) / Podujatia /

 E-learning videos - Slovakia

  

 
Názov sociálneho podniku: Barlička Prešov, o. z., S3 café
• Meno rečníka: Lukáš Kvokačka, manažér
• Lokalita: Prešov, Slovensko
• Stručný popis: Podnikanie vytvorené občianskym združením poskytujúcim sociálne služby pre osoby so zdravotným alebo mentálnym znevýhodnením a pre seniorov, kde si klienti služieb môžu nájsť aj zamestnanie. Jednou z aktivít sociálneho podniku je kaviareň.
• Hlavná téma: RIEŠENIE PROBLÉMOV 

 
 
 
Názov sociálneho podniku: Hrhovské služby, s.r.o.
• Meno rečníka: Vladimír Ledecký, manažér sociálneho podniku
• Lokalita: Spišský Hrhov, Slovensko
• Stručný popis: Sociálne podnikanie s reálnym dopadom na obec a okolie, jeho primárnym cieľom bolo riešiť vysoký počet nezamestnaných.
• Hlavná téma: ŠPECIFIKÁ RIADENIA SOCIÁLNEHO PODNIKU
 

 
 
 
Názov sociálneho podniku: Ľudia a perspektíva, o. z.
• Meno rečníka: Imrich Holečko, manažér sociálneho podniku
• Lokalita: Krompachy, Slovensko
• Stručný popis: Podnik, ktorý sa nachádza uprostred veľkej rómskej osady, vyrába pre továrne, zamestnáva ľudí z rómskej komunity. Podnik spolupracuje so školským a komunitným centrom, táto synchronizácia prináša reálne výstupy - skutočné zlepšenie života celých rodín.
• Hlavná téma: PREČO JE SOCIÁLNE PODNIKANIE DOBRÉ PRE REGIÓN?
 

 
 
Názov sociálneho podniku: Raslavické služby, s.r.o.
• Meno rečníka: Marek Rakoš, manažér sociálneho podniku
• Lokalita: Raslavice, Slovensko
• Stručný popis: Štyri roky fungujúci sociálny podnik s poslaním zamestnať ťažko zamestnateľných ľudí z obce Raslavice v stavebníctve a poľnohospodárstve. Spoločnosť je schopná vytvárať pracovné miesta a finančne podporovať svojich zamestnancov, ale aj obec.
• Hlavná téma: VÝROBA SOCIÁLNEHO PODNIKU
 

 
 
Názov sociálneho podniku: Rejdovka, s.r.o.
• Meno rečníka: Slávka Krišťáková, manažérka sociálneho podniku
• Lokalita: Rejdová, Slovensko
• Stručný popis: Nový sociálny podnik, ktorého poslaním je zachovanie tradičného oblečenia v obci a poskytovanie nových príležitostí pre miestnych obyvateľov.
• Hlavná téma: BUDOVANIE TÍMU