Projekty /

SMARTMuseum

SmartMuseum ako spôsob prezentácie kultúrneho dedičstva


Názov projektu:       SmartMuseum ako spôsob prezentácie kultúrneho dedičstva

Operačný program:  Program cezhraničnej spolupráce  ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014-2020

Špecifické ciele projektu:

1.               Zabrániť zničeniu objektu historického dedičstva -  Národnej historickej pamiatky zo 14. -16. storočia - hradu Palanok v Mukačeve (UA); 

2.               Zvýšiť turistickú atraktivitu cieľových historických a kultúrnych pamiatok na SK, UA a HU;

      3.                Propagovať cieľové historické miesta pomocou efektívnych marketingových nástrojov a cezhraničnou spoluprácou

 

Partnerstvo

Hlavný partner:

 

Partneri projektu:

 

Trvanie projektu: 09/2019 – 08/2021

Aktivity

Skupina aktivít 1: Inteligentné riešenia pre múzeá

UA: Animované filmy „Príbehy hradu Palanok“; HU: Štandardné a 3D digitálne exponáty, Miskolc; Inteligentné aplikácie, zámková maketa, grafika a výskumy na zámku Fuzer

Skupina aktivít 2: Smart / Chytré  expozície

UA: „História hradu Mukačevo“; SK: „Príbehy tónov - múzeum hudobných nástrojov už nebude tichým múzeom“; „Dejiny stredovekej architektúry Zemplínskej župy, Trebišov“; „Príbehy osôb viazaných na kaštieľ“, Michalovce; HU: „Múzeum Panónskeho mora“ Miskolc

Skupina aktivít 3: Marketing a propagácia cezhraničnej spolupráce

Vzdelávacie a informačné aktivity pre zamestnancov zapojených múzeí; Online cezhraničná platforma kultúrneho dedičstva; Vzájomná prezentácia partnerských múzeí; Propagačné videá promujúce cieľové múzea;  Promo tour pre masmédia

Skupina aktivít 4: Rekonštrukčné práce na hrade Palanok

Rozsiahlou investičnou časťou projektu je rekonštrukcia hradu v Mukačeve, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie historické objekty strednej Európy.

 

Ďalšie informácie

https://www.facebook.com/smart.museum.project

Tlačová správa k úvodnej kick-off konferencii:

https://web.vucke.sk/sk/novinky/v-muzeach-kosickeho-kraja-pribudnu-expozicie-vyuzivajuce-interaktivne-prvky.html

Publicita projektu v mediach:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/200197 (od 42:16)

http://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20191010TBB00344

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22234765/tri-muzea-v-kosickom-kraji-chcu-zatraktivnit-pre-navstevnikov.html

https://kosicednes.sk/udalosti/v-troch-muzeach-ksk-pribudnu-expozicie-s-interaktivnymi-prvkami/

https://www2.teraz.sk/foto-tasr/projekt-smart-museum-v-ksk/1166930-fotografia.html

https://www.kosiceonline.sk/tri-muzea-v-kosickom-kraji-ziskaju-interaktivne-expozicie

https://kosice.dnes24.sk/v-muzeach-kosickeho-kraja-pribudnu-expozicie-vyuzivajuce-interaktivne-prvky-foto-343412