Projekty /

CINEMA

Cieľom CINEMA je zlepšiť inovačné rámcové podmienky pre kreatívny priemysel a regeneráciu miest v Dunajskom regióne prostredníctvom vývoja a testovania inovačného modelu, nástrojov a služieb založených na vzájomnom obohacovaní a start-up aktivitách medzi KP a odvetviami mestského hospodárstva, ako sú maloobchod a malé podniky.

Projekt CINEMA sa zameriava na prinavrátenie života do zanedbaných priestorov v centrách miest za pomoci kreatívneho priemyslu (KP).

Do tohto projektu je zapojených 17 partnerov z 8 krajín  - Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko a Moldavsko. Títo partneri prispejú na lokálnej úrovni s udržateľným riešením ako mať zo širšieho centra miesta plné života a takisto miesta atraktívne pre ich obyvateľov.

Čiastkové ciele:

·        vypracovanie troch máp na podporu formovania nových a reštrukturalizácie starých mestských ekonomík, ktoré zodpovedajú environmentálnym a sociálnym výzvam DR (Dunajského regiónu), ako je revitalizácia opustených budov a opustených mestských centier;

·       ·        vyvinutie nástrojov a služieb pre organizácie podporujúce podnikanie a pre tvorcov politiky s cieľom zlepšiť inovačné kapacity v odvetviach KP a mestského hospodárstva so silným zameraním na start-up aktivity;

 

·        ·        otestovanie všetkých nástrojov, aby v odvetviach mestského hospodárstva priniesli tvorivého ducha a inovácie a inicializuje 5 projektov medzisektorovej spolupráce a zriadi 3 podporné strediská KI

 

·        ·        vybudovanie udržateľnej sieti kľúčových aktérov v mestskom rozvoji

 

·        ·        pripravenie súboru nadnárodných politických odporúčaní vrátane 8 miestnych akčných plánov

 

Partneri:

 

Vedúci partner:

·        ·        Obchodná komora Slovinska (Chamber of Commerce and Industry of Slovenia) - SI

 

Projektoví partneri:

·        ·        CIKE (Kreatívny priemysel Košice) – SK

·        ·        Agentúra na podporu regionálne rozvoja Košice – SK

·        ·        Stuttgartská univerzita masmédií - DE

·        ·        Stuttgartská korporácia regionálneho ekonomického rozvoja – DE

·        ·        Agentúra na regionálny rozvoj mestského regiónu Ljubljana – SI

·        ·        Agentúra rozvoja západného regiónu - RO

·        ·        Mestská samospráva Resita - RO

·        ·        Štúdio Komplekt - BG

·        ·        Horné Rakúsko – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH - AT

·        ·        CIMA Consulting and Management LLC - AT

·        ·        Mestská samospráva Gabrovo - BG

·        ·        Mesto Leonding - AT

·        ·        Agentúra na regionálny rozvoj Backa - SB

·        ·        Mesto Sombor - SB

·        ·        Agentúra na rozvoj severného regiónu - MD  

·        ·        Mestská radnica Balti -  MD

 

Asociovaní partneri:

·        Regionálna správa Plovdiv - BG

·        ·        Mesto Nový Sad mestská správa kultúry - SB

·        ·        Mestská samospráva Kamnik - SI

·        ·        Košický samosprávny kraj - SK

·        ·        Mesto Linz - AT

 

 

Manažérka projektu za ARR: Alena Kučeravcová, alena.kuceravcova@arr.sk

Projektová stránka: www.interreg-danube.eu/cinema

Facebook: https://www.facebook.com/InterregCinema/