Projekty /

 

       

 ROSIE - Zodpovedné a inovatívne MSP v Centrálnej Európe


ROSIE - Zodpovedné a inovatívne MSP v Centrálnej Európe  viac


IWB-Labs

IWB-LabsProjekt IWB-Labs je zameraný na sektor poľnohospodárstva a potravinárstva. Zámerom projektu je zvýšiť motiváciu študentov, navrhuje aplikáciu prístupu výučby založenej na praxi. Študenti budú ma príležistosť získať virtuálnu pracovnú skúsenosť, kde môžu aplikovať v reálnom pracovnom prostredí vedomosti získané v škole. Pracovná skúsenosť, ktorá je možná aj na nadnárodnej úrovni, bude mať formu virtuálnej stáže zrealizovanej na diaľku.
IWB-Labs  viac


ZIP

ZIPZosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia
ZIP  viac


LAST MILE

Udržateľná mobilita pre poslednú míľu v turistických regiónoch.
LAST MILE  viac
ARCHÍV PROJEKTOV