Projekty /

 

       

 Krok smerom k dobrému spravovaniu mesta Užhorod

Krok smerom k dobrému spravovaniu mesta Užhorod
Krok smerom k dobrému spravovaniu mesta Užhorod  viac


Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu v Košickom samosprávnom kraji

Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu v Košickom samosprávnom kraji
Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu v Košickom samosprávnom kraji   viac


ROSIE - Zodpovedné a inovatívne MSP v Centrálnej Európe

ROSIE - Zodpovedné a inovatívne MSP v Centrálnej Európe
ROSIE - Zodpovedné a inovatívne MSP v Centrálnej Európe  viac


IWB-Labs

IWB-LabsProjekt IWB-Labs je zameraný na sektor poľnohospodárstva a potravinárstva. Zámerom projektu je zvýšiť motiváciu študentov, navrhuje aplikáciu prístupu výučby založenej na praxi. Študenti budú ma príležistosť získať virtuálnu pracovnú skúsenosť, kde môžu aplikovať v reálnom pracovnom prostredí vedomosti získané v škole. Pracovná skúsenosť, ktorá je možná aj na nadnárodnej úrovni, bude mať formu virtuálnej stáže zrealizovanej na diaľku.
IWB-Labs  viac


LAST MILE

Udržateľná mobilita pre poslednú míľu v turistických regiónoch.
LAST MILE  viac
ARCHÍV PROJEKTOV