Dokumenty / Objednávky a faktúry / Výročné správy / Zmluvy 2020 - 2021 / Zmluvy 2014 - 2019 / Vybavovanie podnetov / Verejné obstarávania /

Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia
         
Zmluvy 2021        
P1_914_2020 Oddelenie mestského rozvoja a architektúry (UA) Projekt CLIMADAM - partnerská dohoda 18.2.2021 18.2.2021
P2_914_2020 Košický samosprávny kraj (SK) Projekt CLIMADAM - partnerská dohoda 2.2.2021 4.2.2021
P3_914_2020 Zakarpatská regionálna štátna správa (UA) Projekt CLIMADAM - partnerská dohoda 18.2.2021 18.2.2021
P4_914_2020 Inštitút rozvoja karpatského regiónu (UA) Projekt CLIMADAM - partnerská dohoda 18.2.2021 18.2.2021
202101 Oxana Humenná Tlmočnícke služby zo slovenského jazyka do ukrajinského jazyka počas projektového mítingu. 22.1.2021 25.1.2021
         
Zmluvy 2020        
202015 Datacomp Správa počítačovej siete a IT infraštruktúry 1.10.2020 1.10.2020
202014
Gymnázium Šrobárova Košice
Spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady v areály Gymnázia Šrobárová Košice 07.09.2020 29.09.2020
202013 Vodales, s. r. o.  Vypracovanie štúdií pre revitalizáciu vybraných častí katastrov – mikropovodí  v obciach Žehra, okr. Spišská Nová Ves; Rakovec nad Ondavou, okr. Michalovce;  Gemerská Panica, okr. Rožňava; Jovsa, okr. Michalovce; Kazimír okr. Trebišov; Rozhanovce, okr. Košice okolie 21.08.2020 24.08.2020
202012 Stredná odborná škola - Szakkozépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník Spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady v areály Strednej odbornej školy - Szakkozépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník 29.06.2020 16.07.2020
202011 Školský internát, Považská 7, Košice Spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady v areály Školského internátu, Považská 7, Košice. 03.07.2020 06.07.2020
202010 Gymnázium Alejová 1, Košice Spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady v areály Gymnázia Alejová 1, Košice. 03.07.2020 06.07.2020
202009 Škola v prírode Kysak Spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady v areály Školy v prírode v Kysaku. 09.07.2020 06.07.2020
202008 Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice Spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady na Obchodnej akadémii, Polárna 1, Košice. 03.07.2020 06.07.2020
202007 Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice Spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady na Strednej odbornej škole Ostrovského 1, Košice. 03.07.2020 06.07.2020
202006 Stredná odborná škola automobilová Košice Spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady na Strednej odbornej škole automobilovej v Košiciach. 03.07.2020 03.07.2020 
202005 Spoločnosť priateľov Strednej odbornej školy v Prakovciach Spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady v areáli Strednej odbornej školy, Prakovce 29.06.2020 01.07.2020 

202004

dodatok

Auvid media s.r.o

Zabezpečenie prípravy 8 krátkych motivačných a informačných klipov o zmene klímy a adaptácii.

+ dodatok (úprava termínu dodania)

24.06.2020

22.12.2020

24.06.2020

22.12.2020

202003  Mgr. art. Juraj Sasák - XLPIXEL MEDIA Príprava vzdelávacieho filmu s témou adaptácie na klimatickú zmenu 24.06.2020 24.06.2020 
202002  Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice  Spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady na Strednej odbornej škole na Gemerskej 1 v Košiciach 19.06.2020  19.06.2020 
202001 Dobrovoľnícke centrum Košického kraja spolupráca zmluvných strán pri založení dažďových záhrad resp. iných vodozádržných prvkov v areáloch vybraných stredných škôl v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja 19.06.2020 19.06.2020