Dokumenty / Objednávky a faktúry / Výročné správy / Zmluvy / Verejné obstarávania / Vybavovanie podnetov /

 

 

Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia
Zmluvy 2018        
201801 JAMAR, s.r.o. audit účtovnej závierky a súladu výročnej správy za rok 2017  14.2.2018  14.2.2018
201802 Ing. Patrik Mikula - KAMELOT technicko-organizačné zabezpečenie stretnutia partnerov 10.5.2018 14.5.2018
201803 Up Slovensko, s. r. o. rámcová dohoda na stravné poukážky 4.6.2018 4.6.2018
201804 Ing. Mária Franková zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na tvorivú databázu/softvér/ mobilnú aplikáciu na tému sociálne podnikanie v rámci projektu ELDORA 24.9.2018 24.9.2018
         
Zmluvy 2017        
         
201701 JAMAR, s.r.o. audit účtovnej závierky a súladu výročnej správy za rok 2016 6.2.2017 6.2.2017
201705 wbx, s.r.o. spolupráca na organizácii konferencie "Doprava v Košicikom regióne do roku 2020 3.3.2017 8.3.2017
201706 Promedium s.r.o. príprava krátkeho filmu pre projekt ZIP 23.3.2017 23.3.2017
201707 Šomšák a partneri, s. r. o.  grafický návrh a tlač výstupov projektu ZIP   19.4.2017 19.4.2017 
201709 Ing. arch. Michal Hladký
vypracovanie vybraných kapitol Štúdie uskutočniteľnosti - Kreatívne centrum KSK a s tým súvisiace činnosti 7.8.2017 10.8.2017
201710 Peter Radkoff vypracovanie vybraných kapitol Štúdie uskutočniteľnosti - Kreatívne centrum KSK a s tým súvisiace činnosti 7.8.2017 10.8.2017
201711 Peter Beňo vypracovanie min. 3 návrhov programov v oblasti KKP zameranej na Vizuálne umenie pre Kreatívne centrum 10.8.2017 11.8.2017
201712 Peter Radkoff vypracovanie min. 10 návrhov programov v oblasti KKP zameranej na Vizuálne umenie pre Kreatívne centrum 10.8.2017 11.8.2017
201712 - dodatok č. 1 Peter Radkoff zmena rozsahu diela, jeho ceny a splatnosti 8.11.2017 8.11.2017
201713 PaedDr. Mgr.art. Boris Vaitovič, ArtD. vypracovanie min. 3 návrhov programov v oblasti KKP zameranej na Vizuálne umenie pre Kreatívne centrum 11.8.2017 14.8.2017
201714 Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD. vypracovanie min. 3 návrhov programov v oblasti KKP zameranej na Vizuálne umenie pre Kreatívne centrum 11.8.2017 14.8.2017
201715 MATSUKO s.r.o. vypracovanie min. 6 návrhov programov v oblasti KKP zameranej na Dizajn a Nové médiá pre Kreatívne centrum 11.8.2017 14.8.2017
201716 Ing. arch. Pavol Mészáros, PhD. spracovanie návrhu programu co-workingové kancelárie a spolupráca na návrhu koncepcie arch.-dispozičného riešenia 14.8.2017 14.8.2017
201717 Technická univerzita Košice vypracovanie Architektonickej štúdie areálu Strojárenská 3 v Košiciach 15.8.2017 18.8.2017
201717 - dodatok č. 1 Technická univerzita Košice zmena termínu dodania diela 15.11.2017 15.11.2017

2017-1-SK01-KA202-035388 

príloha

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu grant na projekt Education for Local Development of Rural Areas 13.9.2017 13.9.2017
201720 Ing. arch. Michal Hladký vypracovanie min. 20 návrhov programov pre Kreatívne centrum 16.10.2017 20.10.2017
201721 Mgr. art. Marek Čecho spracovanie minimálne 3 návrhov programov v oblasti KKP zameranej na Dizajn a Nové médiá 20.10.2017 25.10.2017
201722 Mgr. Jakub Ivančo spracovanie minimálne 2 návrhov programov v oblasti KKP zameranej na Dizajn

19.10.2017

25.10.2017
201723 Ing. arch. Matúš Človieček  spracovanie minimálne 2 návrhov programov v oblasti KKP zameranej na Dizajn 20.10.2017 25.10.2017
201724 Katarína Živanovič spracovanie minimálne 2 návrhov programov v oblasti KKP zameranej Kultúrne dedičstvo 8.11.2017 8.11.2017
201725 Peter Kočiš spracovanie minimálne 2 návrhov programov v oblasti KKP zameranej Scénické umenie 8.11.2017 8.11.2017
201726 Marek Kačmár spracovanie minimálne 2 návrhov programov v oblasti KKP zameranej Scénické umenie 10.11.2017 10.11.2017

PGI00154

Priloha c.1 

Priloha c. 2

Umweltbundesamt GmbH (Environment Agency Austria) partnerská zmluva medzi Lead partnerom a partnerom projektu LAST MILE 13.7.2016 15.11.2017
201727 Katarína Rampáčková spracovanie minimálne 2 návrhov programov v oblasti KKP zameranej Scénické umenie 20.11.2017 20.11.2017
201728 Ing. arch. Matej Kiraľvarga grafický návrh loga projektu ELDORA a projektového letáku 27.10.2017 20.11.2017
         
Zmluvy 2016        
         
201601 JAMAR, s.r.o. audit účtovnej závierky a súladu výročnej správy za rok 2015 13.1.2016 13.1.2016
201605 CEDS, s.r.o. podujatia projektu ZIP  22.2.2016 22.2.2016
201606

LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.

dodávka stravných poukážok pre zamestnancov  2.5.2016  2.5.2016
201607 Via Lingua
tlmočenie
7.7.2016
7.7.2016
201608 KRI spoločné VO 15.7.2016 15.7.2016
201609  kamelot  Organizačné zabezpečenie cesty   29.7.2016 29.7.2016
201611 ANTIK Telecom, s.r.o. zriadenie a poskytovanie pripojenia k sieti internet 26.8.2016 26.8.2016
201613 CEDS, s.r.o. Analýza súčasného stavu dopravného systému v Košickom kraji 13.12.2016 13.12.2016
         
Zmluvy 2015        
         
201501 webex media, s.r.o. spolupráca strán pri organizovaní konferencie “Doprava v regióne Východné Slovensko 2014 - 2020“  22.1.2015  22.1.2015
201502 JAMAR, s.r.o. audit účtovnej závierky a súladu výročnej správy za rok 2014 5.2.2015 5.2.2015
201505 iDnuk, s. r. o. spolupráca na tvorbe dokumentu s pracovným názvom Priority zdravotnej politiky Košického samosprávneho kraja 20.7.2015 20.7.2015
201505 - dodatok č. 1 iDnuk, s. r. o. zmena rozsahu diela a jeho splatnosti 3.11.2015 3.11.2015
201506 Audicert, s.r.o. Tvorba štúdie uskutočniteľnosti pre využívanie miestnych zdrojov v obci Slavošovce 1.8.2015 1.8.2015
201509 Promedium s.r.o. Motivačný film SUNRISE 19.8.2015 20.8.2015
201509 dodatok Promedium s.r.o. zmena dátumu dodania 13.10.2015 13.10.2015
201510 OZ Spektrum - Východ spolupráca na tvorbe dokumentov pre KSK 18.11.2015 20.11.2015
201511 Ing. Ingrid Fruhaufová mapové podklady ZIP 20.11.2015

20.11.2015

         
Zmluvy 2014        
         
201401 JAMAR, s.r.o. audit účtovnej závierky a súladu výročnej správy za rok 2013 10.1.2014 28.1.2014
201402 Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. spolupráca na príprave dokumentu s názvom
rn Stratégia rozvoja kultúry mesta Košice 2014 – 2018
28.1.2014 28.1.2014
201403 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravovacie poukážky pre zamestnancov  28.1.2014  7.2.2014
         
201404 MINERÁLNE VODY a. s. dodávka prírodnej pramenitej vody 3.3.2014 6.3.2014
201405 Prešovská bicyklová skupina Kostitras realizácia cyklotrasy Slanec - Nový Salaš - Slanská Huta  16.4.2014  16.4.2014
201406 TOMFER, Tomko František
výroba a osadenie altánku 15.4.2014 16.4.2014
201407 Štefan Kubacka - K.U.B.A.C.K.A.
prístrešky so stojanmi na bicykle 23.4.2014 23.4.2014
201408 OZ Detská železnica Košice dohoda o spolupráci pri Rušňoparáde 31.3.2014 23.4.2014
201409 Košický samosprávny kraj externý manažment a publicita projektu KAPA 6.5.2014 7.5.2014
201410 PDCS, o.z. zabezpečenie vzdelávacieho tréningu 19.5.2014 19.5.2014
201411 CEDS, s.r.o. externý manažment a expertné činnosti 9.6.2014 9.6.2014
201412 RNDr. Gejza Legen - IRBISCOM príprava brožúry "Potulky po Karpatoch - spoznaj a ochutnaj (Skúste to aj vy!)“ 19.8.2014 19.8.2014
201413 OZ Spektrum - východ Tréningy CTR 2 22.8.2014 22.8.2014
201414 Oksana Humenna tlmočenie v rámci projektu SUNRISE  27.10.2014  28.10.2014
201414 dodatok Oksana Humenna tlmočenie v rámci projektu SUNRISE 26.6.2015 26.6.2015
         
Zmluvy 2013        
         
201301 Promedium s.r.o. Príprava krátkeho inštruktážneho filmu pre projekt  Bioenergia Karpát 2.1.2013 2.1.2013
201302 Košický samosprávny kraj  realizácia činností v oblasti regionálneho rozvoja v roku 2013 17.1.2013 22.1.2013
201303 CEDS, s.r.o. príprava a realizácia projektov 4.2.2013 5.2.2013
201304 Ondrej Širilla - SION zabezpečenie polygrafických služieb v rámci projektu "Karpatská turistická cesta" 6.2.2013 11.2.2013
201305 JAMAR, s.r.o. audit účtovnej závierky a súladu výročnej správy za rok 2012 8.2.2013 11.2.2013
201306 KRI, o.z. expertné služby korektora v rámci projektu "Karpatská turistická cesta" 4.3.2013 5.3.2013
201307 Bc. Patrik Mikula - KAMELOT Mechanizmus cezhraničného sieťovania v cestovnom ruchu“ v rámci projektu Karpatská turistická cesta 2 11.4.2013 12.4.2013
201307 - dodatok č. 1 Bc. Patrik Mikula - KAMELOT zmena termínu dodania 15.5.2013 17.7.2013
201308 ESSOX - Peter Cirjak CTR - Expertné služby - akt. 2.2. 19.4.2013 19.4.2013
201309 Bc.Marián Cap CTR - prepojenie výstupov akt. 2.2. a 3.1. 19.4.2013 19.4.2013
201310 webex media, s.r.o., Ing.Peter Sadel Spolupráca pri organizovaníi konferencie "Budúcnosť dopravy v meste Košice a Košickom kraji" 25.4.2013 25.4.2013
201311 Viera Štupáková Štúdia uskutočniteľnosti pre 3 intermodálne cezhraničné trasy a návrh na ich implementáciu 29.4.2013 29.4.2013
201312 GROUP JM, s.r.o. Technicko - organizačné zabezpečenie Zemplínsko-Užanského jarmoku 7.5.2013 7.5.2013
201313 Peter Kočiško, RETRO – RENOVA Úprava vozňa na cyklovagón a umiestnenie cyklostojanov 9.5.2013 13.5.2013
201314 OZ Detská železnica Košice nájomná zmluva - prenájom osobného vozňa na jeho úpravu na cyklovagón 9.5.2013 13.5.2013
201315 OZ Detská železnica Košice zmluva o poskytovaní dopravných služieb na Detskej železnici  v Košiciach 9.5.2013 13.5.2013
201316 OZ Legend Foto Externý komunikačný manažment 10.5.2013 14.5.2013
201317 Bc. Patrik Mikula - KAMELOT technicko-organizačnom zabezpečení 4-dňovej študijnej cesty PRODUCT SITE VISITS pre 16 účastníkov v rámci realizácie projektu Karpatská turistická cesta 22.5.2013 23.5.2013
201318 Miroslav Frisch odpredaj osobného motorového vozidla 13.6.2013 17.6.2013
201319 ETIX, s.r.o. Technicko-organizačné zabezpečenie Trade and Product Exhibition 19.6.2013 19.6.2013
201320 rn
Karpatský rozvojový inštitút,   o. z.
rn
 konzultácie a vzdelávanie v oblasti tvorby strategických a koncepčných dokumentov 20.6.2013 20.6.2013
201321 Euro Media Košice, s.r.o.
rn
Nákup IKT v rámci realizácie projektu "Karpatská turistická cesta 2“ 28.6.2013 17.7.2013
201322 Agentúra Albatros, s.r.o. letenky a súvisiace služby 20.8.2013 20.8.2013
201201 e-volution, s.r.o. dodatok - zmena termínu dokočenia 26.8.2013 26.8.2013
201323 DAVICON, s.r.o. vypracovanie výstupov projektu COGITA (dobré príklady, implementačný plán, overenie realizovateľnosti) 9.9.2013 9.9.2013