Aktuality /

Program Interreg EUROPE

Slovensko ako členská krajina EÚ má možnosť zapojiť sa aj do programov európskej územnej spolupráce. Jedným z nich je aj Program Interreg Europe 2014 -2020, ktorého prehľad vám prinášame. Projekty musia byť realizované v partnerstve minimálne 3 subjektov z troch rôznych krajín.

Viac aktuálnych informácií o Programe Interreg Europe je možné nájsť na web stránke Ministerstva hospdárstva SR, ktoré je zodpovedné za realizáciu programu na Slovensku: www.mhsr.sk/interreg-europe-2014-2020/140401s