Aktuality /

Exkurzie v rámci projektu SUNRISE

V rámci propagácie nových riešení v oblasti energetiky organizujeme v dňoch 26.-28.11.2014 návštevy niekoľkých objektov v okolí Košíc, ktorým sa podarilo nainštalovať technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energie.

Téma podujatia: endogénne zdroje, obnoviteľné zdroje energie

Cieľ: Získať inšpiráciu pre aktivity v našich regiónoch, týkajúce sa využívania miestnych zdrojov v energetike aj v kontexte zvyšovania zamestnanosti.

Cieľové skupiny: samosprávy, neziskové organizácie, malí podnikatelia, študenti

Program cesty
26.11.2014   
14:00 - návšteva Ekocentra Sosna v Družstevnej pri Hornáde: Obsahom návštevy je prezentácia využívania obnoviteľnej energie v najmenšej možnej mierke – pre rodinné domy, malé budovy, aj ako hobby. Predstavené budú solárne kolektory, krb vykurujúci celý dom, hobití dom s Trombeho stenou a Ruskou pecou, solárna sušičku, solárny varič a podobne.

27.11.2014       
9:00 - Via Lux Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Košice - Barca. Účastníci sa zoznámia so skúsenosťami s využívaním slnečných kolektorov na ohrev vody v celoročne využívanom pobytovom zariadení pre seniorov – príklad inštalácie s rýchlou návratnosťou investície.

11:00  - Centrum Obnoviteľných zdrojov energie Technickej univerzity Košice: Demonštračné pracovisko s nainštalovanými slnečnými kolektormi, fotovoltickými článkami, tepelným čerpadlom a monitorovacou jednotkou slúži na výskum a prezentáciu možností využívania OZE. V centre budú odborníkmi predvedené jednotlivé technológie, výhody ich využívania, ale aj možné problémy a "háčiky".

14:00 - Administratívna budova EcoPoint Košice: Podľa vlastníka budovy momentálne ide o najzelenšiu budovu na Slovensku. Na jej vykurovanie a chladenie sa využíva aktivácia betónového jadra v stropoch  s využitím tepelných čerpadiel, čím sa zabezpečuje tepelná pohoda v zime aj v lete. Počas návštevy nám manažéri vlastníka predvedú technológie, ale aj ekonomické učakávania spojené s nainštalovanými novými technológiami.


28.11.2014       
9:00 - Bioplynová stanica, Bioplyn Rozhanovce, s.r.o.: Bioplynová stanica predstavuje technológiu, ktoré prináša benefity energetickému závodu, aj poľnohospodárom, ktorí majú zabezpečený stabilný odbyt zeleného, aj živočíšneho odpadu, vyprodukovaného v rámci poľnohospodárskej výroby. Súčasťou návštevy bioplynovej stanice bude predvedenie technologických a ekonomických aspektov nainštalovanej technológie.

11:00 - Výroba fotovoltických panelov: PV Solarsys, s.r.o. je výrobno-obchodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti obnoviteľných zdrojov a jej hlavnou činnosťou je výroba fotovoltických panelov vysokej kvality. Firma bude v rámci exkurzie predstavovať nie užívateľa technológií, ale výrobcu, ktorý pôsobí v regióne už viac rokov.

Cesta je organizovaná v rámci projektu SUNRISE (Sustainable Utilisation of Natural Resources in Small Enterprises - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov v malých podnikoch), ktorý je podporený z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007-2013.


Viac informácií: Ján Dzurdženík, 0911 260 628, jan.dzurdzenik@arr.sk