Aktuality /

Možnosti ďalšieho vzdelávania v regionálnom rozvoji

29.5.2014 sa v Košiciach uskutoční informačný seminár projektu REThINK, ktorý Agentúra realizuje v spolupráci s partnermi z 5 krajín EÚ.

Projekt je zameraný na výmenu skúseností viacerých organizácii, ktoré realizujú vzdelávanie dospelých, s cieľom prispôsobiť vzdelávanie súčasným potrebám a trhu práce. Je spolufinancovaný Programom celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci, Prenos inovácií.

VIac informácií o podujatí a program nájdete tu.