Aktuality /

Program obnovy dediny - výzva opäť aktuálna

Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje žiadateľom, že bol vyhlásený nový ročník Programu obnovy dediny.


Podávanie žiadostí (aj s prílohami) bude možné cez webovú aplikáciu v priebehu mesiaca september 2013. Termín na doručenie žiadostí o podporu formou dotácie pre rok 2014 je najneskôr do 31. 10. 2013.

 

Všetky potrebné informácie sú k dispozíciii na www.obnovadediny.sk. Na tejto stránke je možné nájsť aj informácie o konferencii k 15 rokom Programu obnovy dediny, ktorá sa uskutoční 18.septembra 2013 v Banskej Bystrici.