Aktuality /

Medzinárodná výstava „Alternatívna energetika a energetické úspory“

Výstava je organizovaná v rámci projektu Bioenergia Karpát (projekt financovaný EÚ v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA)

BIOENERGIA KARPÁT

Medzinárodná výstava „Alternatívna energetika a energetické úspory“

Užhorod, Ukrajina; 13.12.2012 – 15.12.2012

 

 

ARR Transcarpathia Užhorod a Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. si dovoľujú pozvať Vás na výstavu a konferenciu organizovanú v rámci projektu Bioenergia Karpát.

 

Podujatia sú zamerané na propagáciu spoločností a firiem zainteresovaných vo sfére obnoviteľnej energetiky a úspor energie, ktoré podnikajú na Ukrajine, alebo majú záujem rozšíriť svoje aktivity na jej územie. Na podujatia budú pozvané subjekty z viacerých krajín Európy, ponúkajúce rôzne technológie, vrátane najlepších dostupných technológií vo sfére energetiky a úspor.
V rámci medzinárodnej výstavy „Alternatívna energetika a energetické úspory“ sa ponúka možnosť stretnúť potenciálnych obchodných partnerov, rozšíriť obchodné vzťahy, vymeniť si vedomosti a skúsenosti v rámci témy na workshopoch a prezentáciách, ktoré budú súčasťou podujatia.

 

Výstava sa uskutoční v Hudobnom a dramatickom divadle, na Tolstého ulici 12 v Užhorode.

Medzinárodná výstava „Alternatívna energetika a energetické úspory“ ponúka

 

Výstava bude otvorená:

 

Výstava sa uskutoční v Hudobnom a dramatickom divadle, na Tolstého ulici 12 v Užhorode.

 

Účastníci výstavy budú mať k dispozícii (bezplatne):

 

Telefonický kontakt: 055 68 228 16; 0910 930 777

 

Na stiahnutie:

pozvanka na vystavu (vrátane mapky).pdf

prihláška na výstavu.pdf

pozvánka v ukrajinskom jazyku