Aktuality /

Záverečná konferencia projektu ERNEST

Záverečná konferencia projektu ERNEST sa konala vo Florencii dňa 27. júna 2012. Projekt ERNEST bol zameraný na podporu trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu prostredníctvom koordinácie a spolupráce medzi regiónmi.

Hlavným cieľom záverečnej konferencie bolo prezentovanie projektových výsledkov a prezentovanie dobrých príkladov trvaloudržateľného cestovného ruchu.

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia Európskej komisie, zástupcovia 15 európskych partnerských regiónov a takisto zástupcovia výskumných organizácií zapojených do projektov udržateľného cestovného ruchu.
 
Počas konferencie bola interaktívna výstava dobrých príkladov trvalo udržateľného cestovného ruchu a prebehli diskusie o trvalo udržateľnom a konkurencieschopnom cestovnom ruchu. Súčasťou programu záverečnej konferencie bola prezentácia riaditeľa Agentúry J. Tešliara na tému Terra Incognita - rozvoj trvalo udržateľného turizmu v Košickom regióne, Slovensko.
 
Viac o programe záverečnej konferencie na stránke projektu ERNEST www.ernestproject.eu.