Aktuality /

BEZPLATNÝ TRÉNING INOVAČNÉHO MANAŽMENTU

Buďte jedným z 35 podnikov na Slovensku, ktoré môžu profitovať z uplatňovania nového inovačného manažmentu - prístup, ktorým váš podnik môže efektívne reagovať na dnešné výzvy a byť konkurencieschopnejší.

 

Pre 35 podnikov z rôznych odvetví.

 

Bezplatné konzultácie pre 5 vybraných podnikov

 

Vybrané podniky tak získajú možnosť dozvedieť sa viac o inteligentnej, udržateľnej a sociálne zodpovednej inovácii.

Z 35 podnikov, ktoré sa zúčastnia na školení, bude 5 vybraných na individuálne konzultácie v rámci zodpovedného inovačného riadenia.

 
ČO VÁM TO PRINESIE?
Zodpovedné inovácie sa netýkajú dodatočných regulácií a obmedzení. 
Ide o to, aby bola vaša spoločnosť profitujúcejšia a sociálne zodpovednejšia
Zvýšite svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom zosúladenia investícií do inovácií so sociálnymi potrebami
Dozviete sa o nových spôsoboch pochopenia potenciálu vašej spoločnosti
Získate možnosť uchádzať sa o granty EÚ na podporu inovácií, v ktorých sa zodpovedná inovácia stáva čoraz dôležitejším aspektom
Dosiahnete vyššiu prijateľnosť spoločnosti cez nižšie riziko inovácií, transparentnosť a dialóg so zainteresovanými stranami.
 
 
 
 
Viac informácií o tréningu už čoskoro...
 
 
Ďalšie informácie:
TEL: 0905 947 219, 0904 201 589
E-MAIL: alena.kuceravcova@arr.sk, monika.siserova@arr.sk
 
      
   

Projektová stránka: www.interreg-central.eu/ROSIE

Facebook: https://www.facebook.com/RosieProjectRRI/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/13551279