Aktuality /

3. medzinárodná odborná konferencia Doprava v Košickom regióne do roku 2020

Cieľom konferencie je podporiť rozvoj dopravy, dopravnej infraštruktúry a projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 vo všetkých dopravných módoch, zámery "Smart cities", "Last mile" a Via Carpatia. Predstavíme moderné trendy v oblasti tarifno-informačného zabezpečenia verejnej dopravy, použitých technológii pri riadení dopravy, využiteľnosť dát v dopravnom plánovaní, budovanie inteligentného systému služieb.

3. medzinárodná odborná konferencia

"Doprava v Košickom regióne do roku 2020"

sa uskutoční 7. - 8. septembra 2017 v hoteli Yasmin, Košice
 
 
 
CIEĽ KONFERENCIE
Podpora rozvoj dopravy, dopravnej infraštruktúry a projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 v oblastiach cestná doprava, železničná doprava, verejná osobná doprava a cyklistická doprava. Počas konferencie chceme predstaviť moderné trendy v oblasti tarifno-informačného zabezpečenia verejnej dopravy, použitých technológií pri riadení dopravy, zdieľania bicyklov a osobných automobilov, predstaviť využiteľnosť dát v dopravnom plánovaní, budovanie inteligentného ekosystému služieb a podporiť zámery „Smart cities“ , „Last mile“ a Via Carpatia.
 
Konferencia je určená pracovníkom štátnej správy a samosprávy, vedeckým a odborným pracovníkom univerzít, vysokých škôl, výskumných ústavov a projekčným firmám.
Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický.
 
 
Stránka konferencie
 
 
Konferencia sa organizuje pod záštitou
PaedDr. Arpáda Érseka, minister dopravy a výstavby SR
JUDr. Zdenka Trebuľu, predseda Košického samosprávneho kraja
MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH.,  primátor Mesta Košice
 
Odborní garanti konferencie:
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. Žilinská univerzita v Žilina
doc. Ing. Ján Mandula, PhD. Technická univerzita v Košiciach
doc. Ing. Brigita Salaiová, PhD. Technická univerzita v Košiciach
Ing. Ladislav Olexa, PhD. Košický samosprávny kraj
 
Prípravný výbor konferencie:
Ing. Ladislav Olexa, PhD., Košický samosprávny kraj
PhDr. Pavol Bžán, MA., Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ing. Jaroslav Tešliar, PhD., Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
Ing. Julianna Orbán Máté, PhD., EZÚS Via Carpatia
Ing. Miroslav Fazekaš, PhD., Košický samosprávny kraj