Aktuality /

Koordinačný výbor - spolupráca Ukrajiny a Slovenska

Stretnutie koordinačného výboru bolo organizované v rámci projektu ZIP

Dňa 27.9.2016 sa na Zemplínskej šírave uskutočnilo stretnutie pracovného rokovania koordinačného výboru zástupcov Košického samosprávneho kraja (KSK), Prešovského samosprávneho kraja (PSK), Zakarpatskej oblastnej štátnej administratívy (ZOŠA), Zakarpatskej oblastnej rady (ZOR), Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice (ARR KE), Agentúry regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce Zakarpatia (ARR Zakarpatia) a ďalších pozvaných subjektov.

Odznelo zhrnutie predošlého stretnutia v Užhorode, ktoré sa týkalo infraštruktúry a projektov, informácia o medzivládnej komisii, pričom zdôraznené boli priority ukrajinskej strany – malé hraničné priechody a dopravná infraštruktúra. ZOR sa zaoberá cezhraničnou spoluprácou so všetkými 4 susednými krajinami, ktoré susedia so Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny, pretože mnoho problémov oblasti sa dá riešiť iba spoločne.
Odprezentované boli informácie o územných plánoch KSK, PSK aj Zakarpatskej oblasti, s dôrazom na prihraničnú zónu. Diskusia sa týkala takmer výlučne hraničných priechodov, najmä budúceho diaľničného prepojenia slovenskej diaľnice D1 a ukrajinskej plánovanej diaľnice kopírujúcej paneurópsky koridor V. Zároveň bol vyjadrený pretrvávajúci záujem o otváranie nových hraničných priechodov s konštatovaním, že v súčasnosti pre uskutočnenie plánov nie je vyvíjaná dostatočná aktivita.
Existujú idei na budúce spoločné projekty, ktoré boli zosumarizované v rôznych dokumentoch a je potrebné ich prediskutovať. Predbežne boli identifikované oblasti pre perspektívnu spoluprácu. Záujem o spoluprácu existuje a zároveň bolo skonštatované, že je veľký priestor na skvalitňovanie spolupráce.

ZIP projekt je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a ŠR Slovenskej republiky
www.eeagrants.sk ; Číslo Projektu: CBC01010; Číslo programu: SK08
Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou