ZOZNAM AKTUALÍTAktuality

Virtuálna stáž v agro priemysle

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. ponúka firmám a školám s agro / potravinárskym / ekonomickým zameraním možnosť vyskúšať „Platformu...
Virtuálna stáž v agro priemysle  viac

BEZPLATNÝ TRÉNING INOVAČNÉHO MANAŽMENTU

Buďte jedným z 35 podnikov na Slovensku, ktoré môžu profitovať z uplatňovania nového inovačného manažmentu - prístup, ktorým váš podnik môže efektívne r...
BEZPLATNÝ TRÉNING INOVAČNÉHO MANAŽMENTU  viac

ZODPOVEDNÝMI INOVÁCIAMI K ÚSPECHU NA TRHU

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o, Vás pozýva na informačný seminár zameraný na tému nových foriem inovačného riadenia...
ZODPOVEDNÝMI INOVÁCIAMI K ÚSPECHU NA TRHU  viac

ROSIE - druhý odborný tréning budúcich trénerov a konzultantov

V polovici mesiaca marec sa uskutočnil v poradí druhý odborný tréning budúcich trénerov a konzultantov v rámci témy zodpovedných inovácií v malých a stredný...
ROSIE - druhý odborný tréning budúcich trénerov a konzultantov  viac

ĎALŠIE PROJEKTYPrebiehajúce projekty

Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu v Košickom samosprávnom kraji

Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu v Košickom samosprávnom kraji ...
Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu v Košickom samosprávnom kraji   viac

ROSIE - Zodpovedné a inovatívne MSP v Centrálnej Európe

ROSIE - Zodpovedné a inovatívne MSP v Centrálnej Európe...
ROSIE - Zodpovedné a inovatívne MSP v Centrálnej Európe  viac