ZOZNAM AKTUALÍTAktuality

Od apríla realizujeme projekt LAST MILE

Od 1. apríla 2016 sa začala realizácia projektu LAST MILE podporeného programom Interreg Europe 2014 – 2020....
Od apríla realizujeme projekt LAST MILE  viac

Úvodná konferencia „Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia“

Konferencia je prioritne určená všetkým tým, ktorí sa aktívne podieľajú na plánovaní rozvoja územia na Východnom Slovensku a v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny ...
Úvodná konferencia „Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia“  viac

Čo je Miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina (skratka „MAS“) je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré funguje na princípoch Leader. MAS spoluprac...
Čo je Miestna akčná skupina  viac

Sektorové stratégie KSK

V období 2013 – 2015 boli spracované za finančnej pomoci Regionálneho operačného programu (ROP, opatrenie 4d) sektorové stratégie pre kľúčové oblasti regio...
Sektorové stratégie KSK  viac

ĎALŠIE PROJEKTYPrebiehajúce projekty

LAST MILE

LAST MILEUdržateľná mobilita pre poslednú míľu v turistických regiónoch....
LAST MILE  viac

SUNRISE

SUNRISESustainable Utilisation of Natural Resources In Small Enterprises - udržateľné využívanie prírodných zdrojov v malých podnikoch...
SUNRISE  viac

REThINK

REThINKRegionálny transfer a integrácia praktík vzdelávania dospelých v oblasti udržateľného regionálneho rozvoja...
REThINK  viac

EurActiv.sk » Životné prostredie