Klimatická zmena

Mapy a texty stručne informujúce o klimatickej zmene a o dopade klimatickej zmeny na regionálnej a na miestnej úrovni.
 

 

DOZVEDIEŤ SA VIAC

ZOZNAM AKTUALÍTAktuality

Remix the City – ďalšie aktivity v projekte CINEMA

Areál bývalej tabakovej továrne na Strojárenskej ulici sa má premeniť na Kreatívne centrum Košického kraja a tým poskytnúť priestor pre nádejných umelcov, k...
Remix the City – ďalšie aktivity v projekte CINEMA  viac

Spolupráca s Ukrajinou: Projekt CLIMADAM

Zmena klímy sa často vníma ako globálny nezvratný jav, ktorý z miestnej a z regionálnej úrovne nemôžeme ovplyvniť. Aj keď pozorujeme čoraz frekventovanejšie...
Spolupráca s Ukrajinou: Projekt CLIMADAM  viac

Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji

Väčšina vedcov v oblasti klímy súhlasí s tým, že zmena klímy je takmer istá. Miera dopadov zmeny klímy je však veľmi neistá, najmä v dlhodobom meradle. Vč...
Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji  viac

Program obnovy krajiny: dažďové záhrady na stredných školách v Košickom kraji

Klimatická zmena je pre nás už bohužiaľ realitou. Dlhotrvajúce sucho či povodne sú čoraz frekventovanejšie a preto je potrebné hľadať spôsoby k zmierneniu t...
Program obnovy krajiny: dažďové záhrady na stredných školách v Košickom kraji  viac

ĎALŠIE PROJEKTYPrebiehajúce projekty

CLIMADAM

Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukrajinský prihraničný región ...
CLIMADAM  viac

SMARTMuseum

SMARTMuseumSmartMuseum ako spôsob prezentácie kultúrneho dedičstva...
SMARTMuseum  viac

Tid(y)Up

Tid(y)UpNasleduj plast od zdroja k moru: Tisa-Dunaj integrovaný akčný plán na zníženie znečistenia riek plastmi ...
Tid(y)Up  viac