ZOZNAM AKTUALÍTAktuality

Agentúra spolupracovala na dokumentárnych filmoch

Videá boli vytvorené v rámci projektu SUNRISE...
Agentúra spolupracovala na dokumentárnych filmoch  viac

Otvorenie zdroja tepla v Trebišove

Dňa 26.5.2016 sa v Trebišove konala slávnosť pri príležitosti otvorenia centrálnej kotolne využívajúcej štiepku a slamu na vykurovanie mesta Trebišov....
Otvorenie zdroja tepla v Trebišove  viac

Od apríla realizujeme projekt LAST MILE

Od 1. apríla 2016 sa začala realizácia projektu LAST MILE podporeného programom Interreg Europe 2014 – 2020....
Od apríla realizujeme projekt LAST MILE  viac

Úvodná konferencia „Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia“

Konferencia je prioritne určená všetkým tým, ktorí sa aktívne podieľajú na plánovaní rozvoja územia na Východnom Slovensku a v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny ...
Úvodná konferencia „Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia“  viac

ĎALŠIE PROJEKTYPrebiehajúce projekty

LAST MILE

LAST MILEUdržateľná mobilita pre poslednú míľu v turistických regiónoch....
LAST MILE  viac

SUNRISE

SUNRISESustainable Utilisation of Natural Resources In Small Enterprises - udržateľné využívanie prírodných zdrojov v malých podnikoch...
SUNRISE  viac

REThINK

REThINKRegionálny transfer a integrácia praktík vzdelávania dospelých v oblasti udržateľného regionálneho rozvoja...
REThINK  viac

EurActiv.sk » Životné prostredie