Skip to main content

PROJEKT IDES: KICK-OFF MÍTING

Prvým projektovým stretnutím 18-teho februára 2020 v Košiciach bol odštartovaný projekt IDES - ZAVÁDZANIE DUÁLNEHO VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU A IDENTIFIKÁCIA JEHO KVALITY.

Projekt IDES je zameraný na podporu systémov duálneho vzdelávania v inštitúciách OVP alebo iných možných typoch škôl.

Stretnutia sa zúčastnili všetci projektový partneri, a to Slovinská obchodná komora, Lotyšský vzdelávací inštitút, Rzeszowská regionálna rozvojová agentúra v Poľska, Košický samosprávny kraj ako vedúci partner a naša Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice. Na stretnutí sa prebrali všetky projektové aktivity od manažmentu až po intelektuálne výstupy, konkrétne porovnávaciu analýzu duálnych systémov vzdelávania a komunikačnú stratégiu.

kick off meeting IDES
Projekt IDES – Zavádzanie duálneho systému vzdelávania a identifikácia jeho kvality, kód projektu: 2019-1-SK01-KA202-060776, je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+.

PROJEKTOVÍ PARTNERI:

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU: