Skip to main content

Koniec roka prináša aj bilancovanie a vytváranie nových plánov na ten nasledujúci. Nečakane bol rok 2022 opäť prevratný. Vojna na Ukrajine nás ovplyvnila aj v pracovnej rovine, keďže mnohé projekty realizujeme v spolupráci s ukrajinskými inštitúciami. Ekologické témy projektov sú aj kvôli energetickej kríze veľmi aktuálne. Tento rok bol záverečný pre viaceré Interreg projekty (CINEMA, Tid(y)Up, LastMile), tiež sme ukončili aj projekt IDES (zameraný na duálne vzdelávanie), projekt SmartMuseum (zavádzanie interaktívnych prvkov a „smart“ expozícií v múzeách) a projekt HOBO (rozvoj cezhraničného územia na Tokaji).

Naše highlighty

#Humanitárna pomoc Ukrajine

Kvôli mimoriadnej vojnovej situácii sme mohli v rámci projektu CLIMADAM vyčleniť finančné prostriedky na humanitárnu pomoc pre našich projektových partnerov v Užhorode. Potravinová pomoc a hygienický materiál boli transportované a rozdané partnerom v Užhorode a následne utečencom z Mariupoľa v spolupráci s OZ Podaj ďalej Prešov.

Na tento účel sme spolu s Košickým samosprávnym krajom vyčlenili z rozpočtu projektu dokopy 10.000 eur.

nakladka v podaj dalej na transport na ukrajinu

Nakladanie tovaru v spolupráci s OZ Podaj ďalej Prešov.

#Čistenie rieky Bodrog (druhý ročník)

Viac ako 80 dobrovoľníkov aj tento rok zbieralo odpad z kanoe a tiež peši z pevniny v blízkosti rieky. Okrem množstva PET a sklenených fliaš bolo z hladiny Bodrogu vytiahnuté vrece s plienkami, pneumatiky, piecka, sada hliníkových príborov, stavebný materiál či kartón cigariet z Ukrajiny. Našiel sa aj biologický odpad: zvyšky mŕtvych zvierat vo vreci, mŕtva sliepka a srnka uviaznuté v bahne. Vyzbieraný odpad sa počas dvoch dní podujatia triedil na PET fľaše, kovy, sklo, a komunálny odpad na ďalšiu recykláciu.

Čistenie sa uskutočnilo v rámci projektu Interreg Tid(y)Up, ktorý je financovaný z Dunajského nadnárodného programu.

triedenie odpadu

Triedenie odpadu pri brehu rieky Bodrog.

#Letné stáže v projekte CINEMA

9 mladých ľudí do 30 rokov mohli vykonávať aktivity vo Verejnej knižnici Jána BocatiaKine ÚsmevGalérii Tabačka či Galérii VUNU. Do stáží sa zapojili prevažne študenti, ktorí mali v letných mesiacoch možnosť získať cenné skúsenosti z oblasti PR a marketing, komunikácie, práce s grafikou, dramaturgie, organizácie podujatí či projektového manažmentu.

Spätná väzba od stážistov ukazuje, že získať praktické skúsenosti bol jeden z hlavných motívov zapojenia sa do stáže, takisto je pre mladých kreatívcov zaujímavé získať nové kontakty z oblasti kreatívneho priemyslu. Stážisti ocenili dôveru organizácie, možnosť realizácie ako aj flexibilitu.

internships

Stážistky v Galérii Tabačka.

Stáže sme realizovali cez projekt CINEMA, na ktorom sme za Košice spolupracovali s Creative Industry Košice (CIKE).

#Dotácie KSK

Aj tento rok sme ako sprostredkovateľský orgán administrovali 7 výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Košického samosprávneho kraja. Podporených bolo 359 verejnoprospešných projektov z rôznych oblastí kultúrneho a spoločenského života. Cieľom poskytnutia pomoci formou dotácií bolo prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov v Košickom kraji.

#Digitálne prvky v múzeách

Vďaka medziregionálnemu projektu Smart Museum expozície troch múzeí v Košickom kraji majú teraz interaktívne (smart) prvky. Jedná sa o:

1. Zemplínske múzeum v Michalovciach,
2. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
3. Letohrádok Dardanely v Markušovciach

V múzeách teraz môžete zažiť napríklad „rozprávajúcu“ bustu, „prelistovať“ si starodávnu kroniku či pozrieť sa, ako by ste vyzerali v dobovom oblečení. V Trebišovskom múzeu sme v jeseni nanovo otvorili expozíciu, kde nájdete 3D model hradu Zemplín doplnený o vizuálne a informačne zaujímavé video ako aj interaktívnu obrazovku.

Viac info: Tri múzeá v Košickom kraji získajú interaktívne expozície

smartmuseum

Expozícia obohatená o interaktívne prvky.

#Ďalšie dobudovanie dažďových záhrad

Tento rok sme pokračovali v podpore zakladania ďalších dažďových záhrad a iných revitalizačných opatrení na deviatich stredných školách a sociálnych zariadeniach KSK. Napriek tomu, že jedna dažďová záhrada zadrží len časť vody zo striech, má význam ako výchovný prostriedok a zároveň aj názorný príklad pre študentov, ako je možné zadržiavať dažďovú vodu. Na tento účel slúžia aj informačné panely, ktoré sú umiestnené pri dažďovej záhrade. Okoloidúci sa tak môžu dozvedieť, koľko vody odtečie z danej strechy (z konkrétnej výmer strechy), koľko vsiakne a podporí zásobu podzemných vôd.

dazdova zahrada

Budovanie dažďovej záhrady v Krompachoch.

#Plávajúca „FLEX“ výstava

Priestory košických Kasární Kulturparku sa v máji na štyri dni zmenili na netradičnú ekologickú výstavu, ktorá pozostávala z lodných kontajnerov.

Desiatky návštevníkov výstavy mali možnosť vyskúšať si recykláciu, pozrieť si fotky z čistenia riek, film o odpadoch v maďarskej rieke Tisa a tiež za pomoci animátorov mohli podrviť plastové vrchnáčiky z PET fliaš a ďalej ich použiť pri výrobe nových predmetov, ako sú napríklad pravítka či karabínky. Takisto si účastníci mohli z vrchnáčikov pomocou žehličky sami vytvoriť dekoračné výrobky.

výstava eko

Výstava zaujala mnoho okoloidúcich a prišli sa na ňu pozrieť viaceré školy.

Výstava zlepšila povedomie o odpade a ilustrovala možné riešenia a alternatívy, ako s týmto problémom naložiť na lokálnej úrovni. Tiež demonštrovala, ako jednoducho recyklovať plasty, či prečo je potrebné čistiť rieky od odpadov. Výstava bola súčasťou projektu Interreg Tid(y)Up.

#Voda nad zlato –  Exkurzia

Študenti v Košickom kraji mali za úlohu vymyslieť projekty s pozitívnym dopadom na okolie, na životné prostredie, na zadržiavanie vody, biodiverzitu a na klímu. Iniciatívy sa chopilo 13 tímov, ktoré vymysleli inovatívne a zaujímavé projekty pre svoje okolie.

S víťazmi projektov sme absolvovali exkurziu vo vtáčom raji na Senianskych rybníkoch. Na tomto mieste sa zistila prítomnosť približne až 160 druhov vodného a pri vode žijúceho vtáctva. Tiež sme navštívili Ekocentrum SOSNA a Hornú Torysu, kde si mohli študenti pozrieť riešenia zachytávania dažďovej vody na strmých svahoch nad obcou.

Voda nad zlato

Súťaž Vodu nad zlato vyhlásil Košický samosprávny kraj a bola súčasťou Programu obnovy krajiny. Viac o súťaži Voda nad zlato nájdete v tomto článku.

#Workshop IDS Východ

V rámci Európskeho týždňa mobility sme v spolupráci s IDS Východ a KSK zorganizovali workshop zameraný na integrované dopravné systémy. Za prítomnosti dopravných expertov vznikali zaujímavé diskusie na témy verejnej dopravy, ako aj o cyklotrasách či dopravnom modelovaní.

Dozvedeli sme sa tiež viac o mestskej mobilite, moderných technológiách v doprave, dopravnom plánovaní a o prepojeniu dopravy s cestovným ruchom. Dotkli sme sa aj témy Dopravného modelu mesta Užhorod a prepojenie verejnej dopravy na Slovensko. V tejto situácii je to veľmi zložité, no potreba dopravného modelu mesta Užhorod je viac ako aktuálna, kvôli strojnásobeniu počtu obyvateľstva mesta utečencami z východnej časti krajiny.

workshop IDS vychod

Celú konferenciu je možné pozrieť si na youtube.
Workshop je spolufinancovaný z projektu CLIMADAM, ktorý je podporený z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu.

#Záverečná konferencia k projektu IDES

Interakcia škôl, firiem a štátu nie je častá a o to viac sme radi, že sa mohli tieto sektory prepojiť počas konferencie o duálnom vzdelávaní prostredníctvom Erasmus+ projektu IDES. V priestoroch Východoslovenského múzea sa stretlo vyše 60 účastníkov (riaditelia ZŠ a SŠ, odborní majstri zo SŠ, výchovní poradcovia ZŠ či zástupcovia firiem). Súčasťou programu bola aj interaktívna aktivita, kde vznikli mnohé podnety, ktoré boli smerované k Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV).

dualne vzdelavanie kočanova

Ivana Kočanová, ŠIOV.

#Zelený katalóg

Táto publikácia je zostavená ako environmentálna inšpirácia pre revitalizáciu zariadení a areálov Košického kraja a prináša návrhy opatrení na úpravu mikroklímy, zadržanie dažďových vôd a na ochranu a obnovu biodiverzity v dotknutom území.

Jednotlivé opatrenia zhrnuté v tomto katalógu obsahujú návrh postupov, ako vytvoriť napríklad tienidlá, vodné hmly, zelené strechy, mikrozávlahy či malé vodné plochy. Všetky tieto, zdanlivo drobné, opatrenia, môžu pomôcť znížiť teplotu v prostredí, ochladiť objekty aj stlmiť slnečné žiarenie. Pozitívnym efektom bude aj zníženie uhlíkovej stopy či zvýšenie zásob podzemnej vody.

Katalóg vznikol v rámci Programu obnovy krajiny.

#Ďalšie projekty

Okrem toho sme pripravili viac ako 25 projektov pre stredné školy a kultúrne zariadenia, vďaka ktorým sa v blízkej budúcnosti zlepší ich materiálne a technické vybavenie, alebo sa pripraví projektová dokumentácia pre ich ďalší rozvoj.

Nevieme, čo prinesie budúcnosť no napriek tomu veríme, že rok 2023 nám opäť prinesie mnoho úspešných projektov (a ich realizácií) prospešných pre kraj. Už teraz sa tešíme zo schválených projektov s presahom na najbližšie obdobie.