Skip to main content

Košice si za posledné desaťročie vybudovali meno aj v oblasti kreatívneho priemyslu. Významné miesto má v Košiciach kreatívna štvrť a mnoho organizácií, ktoré sa tomuto priemyslu aktívne venujú. Toto leto mali mladí kreatívci priestor zapojiť sa do stáží v kreatívno – kultúrnom priemysle.

Mladí ľudia do 30 rokov mohli vykonávať aktivity vo Verejnej knižnici Jána Bocatia, Kine Úsmev, Galérii Tabačka či Galérii VUNU. Do stáží sa zapojili prevažne študenti, ktorí mali v letných mesiacoch možnosť získať cenné skúsenosti z oblasti PR a marketing, komunikácie, práce s grafikou, dramaturgie, organizácie podujatí či projektového manažmentu.

Čo bolo motiváciou prihlásenia sa na prácu vo svojom voľnom čase bez nároku na finančnú odmenu?

„Hľadám možnosti praxe spojenej s umením. Tieto skúsenosti ma môžu obohatiť ako študentku umenia aj po druhej strane nie tvorby umenia ale pracovanie s umelcami a v galérii.“

„Lebo sa chcem dozvedieť viac o kreatívnom priemysle na Slovensku, o marketingu a mať program na leto.“

„Rada sa učím, rada skúšam, spoznávam zaujímavých ľudí a momentálne sa hľadám čo by som chcela robiť.“

„Som študentkou umeleckej školy a momentálne sa pripravujem na vysoké školy. Verím, že nadobudnuté skúsenosti zo stáže by som vedela zhodnotiť pri svojej kariére v umeleckom priemysle, posunie ma to vpred a naučí veľa nového a praktického.“

„Počas môjho života som študovala kreatívne odbory, som kreatívny človek, ktorý rád tvorí a vymýšľa nové nápady alebo projekty. Počas štúdia na vysokej škole som bola súčasťou pár úspešných projektov a angažujem sa v tomto smere aj v osobnom živote. Momentálne sa hlásim na magisterský odbor arts management. Aby som sa priblížila tomu, čo budem v budúcnosti študovať, zaujímam sa o tieto stáže, ktoré mi pomôžu nazbierať vhodné praktické skúsenosti.“

O dnešnej generácii mladých ľudí je známe, že vyrastanie už v digitálnej ére a v mnohých možnostiach spôsobuje diametrálne iné požiadavky od trhu práce. Zmysel práce je podľa výskumov viac ako status a odmeňovanie.

Spätná väzba od stážistov ukazuje, že získať praktické skúsenosti bol jeden z hlavných motívov zapojenia sa do stáže, takisto je pre mladých kreatívcov zaujímavé získať nové kontakty z oblasti kreatívneho priemyslu. Stážisti ocenili dôveru organizácie, možnosť realizácie ako aj flexibilitu.

Čo sa vám na stáži páči?

„Páči sa mi, že sme naplno zapojené do chodu galérie a aj jednotlivých výstav. Vidno, že im záleží aj na našom názore a že tiež na nás netlačia nejako s povinnosťami a to udržuje aj moju motiváciu pomáhať a vracať sa do galérie.“

„Že mám priestor, kde môžem pracovať a flexibilný časový harmonogram.“

„Možnosť pracovať aj na diaľku na písomných úlohách ako napr. tlačové správy.“

„Dôvera od vedúcich stáže, možnosť realizovať sa, spolupráca s ostatnými stážistami“

„Je to skvelá možnosť ako nahliadnuť do reálneho fungovania kreatívneho priemyslu v Košiach, prepojiť tak teoretické poznatky zo školy, ktorá bohužiaľ prax neponúka.“

stazistka_VUNU

Galéria VUNU

Pohľad organizácie

Organizácie oceňujú kontakt s cieľovou skupinou a nové nápady, ktoré mladí kreatívci priniesli. V rámci spätnej väzby organizácie upriamili pozornosť na ochotu stážistov a pomoc pri aktivitách. Zapojené organizácie veľmi ocenili najmä výberový proces, ktorý im pomohol lepšie spoznať kandidátov/-tky na stáž a dopredu sa preto lepšie pripraviť na ich začlenenie v organizácie.

Čo je pre vašu organizáciu najväčším prínosom stáží?

„Možnosť spolupracovať s mládežou a prísun nových podnetov a nápadov. Je to jeden z hlavných pilierov, ktorým sa chceme do budúcna venovať viac a je to pre nás skvelý spôsob, ako takéto aktivity naštartovať.“

„Pomoc pri organizovaní podujatí či už fyzicky alebo pri tvorbe grafiky, snaha o iný pohľad.“

„Nové posily a nápady, samostatná práca stážistiek, pomoc s hľadaním služieb.“

„Je ešte skoro hodnotiť prínos – zatiaľ je však prínosom hlavne ochota stážistky tvoriť stratégiu hľadania inzercie pre tlačený časopis.“

Kino Úsmev

Všetky organizácie vyjadrili záujem o podobný projekt aj do budúcnosti, avšak častokrát im chýbajú časové a ľudské kapacity, ktoré v tomto projekte zastrešovala naša Agentúra. Tešíme sa, že sme mohli pomôcť mladí ľuďom aj organizáciám v Košiciach a ďakujeme všetkým za zapojenie do našej pilotnej aktivity.

Stáže sú realizované cez projekt CINEMA, na ktorom za Košice spolupracujeme s Creative Industry Košice (CIKE).

Projekt Interreg CINEMA má za cieľ prinavrátiť život do zanedbaných priestorov v centrách miest vďaka kreatívnemu priemyslu (KP).