Skip to main content

Téma životného prostredia a klimatickej zmeny nie je ľahostajná ani mladým ľuďom v Košickom kraji. Svoj záujem preukázali zapojením sa do súťaže Voda nad zlato. Túto súťaž vyhlásil Košický samosprávny kraj a je súčasťou Programu obnovy krajiny.

Študenti mali za úlohu vymyslieť projekty s pozitívnym dopadom na okolie, na životné prostredie, na zadržiavanie vody, biodiverzitu a na klímu. Iniciatívy sa chopilo 13 tímov, ktorí vymysleli inovatívne a zaujímavé projekty pre svoje okolie.

Po zaslaní projektov postúpilo najlepších 5 projektov do finále, kde študentské tímy prezentovali naživo svoje projekty odbornej porote. Celý záznam je možné nájsť aj na našej facebookovej stránke.

online stream v múzeu

Online prenos sa udial v prostredí Východoslovenského múzea v Košiciach.

Dnes už poznáme víťaza, ktorým je projekt zo Strednej odbornej školy beauty služieb na Gemerskej 1 v Košiciach. Študenti nadviazali na existujúci projekt dažďovej záhrady  v areáli školy a vymysleli jeho pokračovanie.

„K existujúcej dažďovej záhrade pri vstupe do hlavnej budovy školy chceme v marci – apríli 2022 dobudovať ďalšie dve dažďové záhrady v areáli vonkajšej eko-učebne na školskom dvore.
S týmito dažďovými záhradami je spojené osadenie odtokových rúr pre každý prístrešok pre záchyt dažďovej vody.“

Porota hodnotí tento projekt ako výborne rozpracovaný. Kraj podporí realizáciu projektu zo svojho rozpočtu a študenti tiež navštívia miesta, kde sa podobné projekty už uskutočnili.

Druhé miesto obsadil projekt zo Strednej odbornej školy dopravy a služieb v Strážskom. Cieľom ich projektu bolo využiť dažďovú vodu na zalievanie kvetín, ktoré sa nachádzajú ako v priestoroch školy – kvetiny v kvetináčoch, ale aj vonku – átrium – kvetinové záhony a taktiež na zalievanie pestovaných plodín na školskom pestovateľskom políčku prostredníctvom zachytávania dažďovej vody cez systém odkvapových rúr do zberných nádrží.
Tretie miesto patrí Spojenej škole na Kollárovej 17 v Sečovciach. Členovia tímu chcú spolužiakom ukázať, že kompostovaním môžeme prírode vrátiť to, čo nám poskytuje. Na školskom dvore poskytneme vďaka hmyzím hotelom a vtáčím búdkam domov rôznym druhom malých užitočných živočíchov.

Cieľom je tiež realizáciou zelenej vertikálnej steny skrášliť prostredie v učebni biológie, vniesť do priestorov harmóniu s prírodou a ukázať hydroponické pestovanie rastlín. Rastliny budú prírodným osviežovačom, zvlhčovačom a čističkou vzduchu.

Ďalšie umiestnenie škôl:

4. Stredná odborná škola veterinárna Košice-Barca
5. Obchodná Akadémia Michalovce

Jan Dzurdzenik

Naživo v štúdiu bola aj odborná porota v zložení Ján Dzurdženík a Michal Kravčík.

Michal Kravčík

Porotca Michal Kravčík

„Niet pochýb, že aj mladí ľudia môžu svojou troškou prispieť k negatívnemu dopadu zmeny klímy na prostredie v Košickom kraji. Súťažou sme im chceli ukázať, že začať treba od seba a nečakať na to, čo urobia iní.

Pevne verím, že stredoškoláci budú vo svojich aktivitách pokračovať, a že okrem študentov z Košíc, Michaloviec, Krompách, Strážskeho, Sečoviec, Prakoviec, Veľkých Kapušian či Trebišova oslovíme touto súťažou v budúcnosti aj ďalších,“ dodal člen poroty a poslanec KSK Michal Kravčík.

Všetky projekty nájdete na našej stránke. Súťaž je súčasťou Programu obnovy krajiny, ktorý kraj realizuje od roku 2018 a zároveň je spolufinancovaná z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Veríme, že mladým nie je jedno v akom prostredí žijú, a že sa k nemu chcú správať lepšie ako predošlé generácie.