Skip to main content

Nadbytočný odpad v riekach

Pristavili ste sa minulý víkend pri modrých kontajneroch v Kulturparku? Stovky zvedavých účastníkov sa 13.-16.mája 2022 prišlo pozrieť na výstavu, ktorá poukazuje na jednu z globálnych environmentálnych tém – nadbytočný odpad.

Netradičná eko výstava

Na ten v riekach sme si posvietili v spolupráci s maďarskou organizáciou Pet Kupa, ktorá sa roky venuje plastovému odpadu a jeho ďalšiemu využitiu.

Návštevníci výstavy mali možnosť vyskúšať si recykláciu, pozrieť si fotky z čistenia riek, film o odpadoch v maďarskej rieke Tisa, ale aj za pomoci animátorov mohli podrviť plastové vrchnáčiky z fliaš a ďalej ich použiť pri výrobe nových predmetov, ako sú napríklad pravítka či karabínky. Takisto si účastníci mohli z vrchnáčikov pomocou žehličky sami vytvoriť dekoračné výrobky.

Túto ekologickú výstavu v piatok a v pondelok v doobedňajších hodinách navštívili študenti rôznych základných a stredných škôl v Košickom kraji. Cez víkend boli návštevníkmi výstavy prevažne rodiny s deťmi. Tiež boli svedkami toho, že s trochou zanietenia sa toho dá urobiť veľa. Veríme, že aj vďaka tejto výstave si širšia verejnosť uvedomila problematiku odpadov a prišla do kontaktu s možnými riešeniami a alternatívami, ako sa s týmto problémom vysporiadať na lokálnej úrovni.

Výstava, ktorej partneri hovoria aj tzv. „plávajúca výstava“ (floating/flex exhibition), sa bude tento rok plaviť po rieke Tisa a Dunaj, do Rumunska, Bulharska a Srbska a následne (proti prúdu) do Budapešti.

Táto výstava je realizovaná v rámci projektu Tid(y)Up financovaného z Dunajského nadnárodného programu.

Projekt Tid(y)Up je medzinárodný environmentálny projekt pod vedením hlavného partnera z Maďarska, kde sa v spolupráci s ostatnými zahraničnými partnermi snažíme znížiť znečistenie vôd plastmi a týmto spôsobom zlepšiť kvalitu vody v rieke Tisa (rieka Bodrog je jej prítokom) a dolnom úseku rieky Dunaj. Projekt venuje osobitnú pozornosť detekcii a eliminácii makroplastických usadenín nahromadených na brehu, mikroplastickej kontaminácii plávajúcej vo vode a šíreniu poznatkov v tejto oblasti.